ISSN 2305-3127 (Print)   
ISSN 2664-3790 (Online)

Випадок із практики

DOI:http://doi.org/10.31928/2305-3127-2023.3-4.3437

Успішне періопераційне лікування інфекційного ендокардиту в пацієнта після COVID-19

І.Ю. Мокрик
Н.В. Малова
І.О. Стецюк
Ф. Хассанзаде

 ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ

Інфекційний ендокардит у пацієнтів після COVID-19 має тяжчий перебіг. Слід враховувати серцево-судинну патологію та патофізіологічні зміни в інших органах і системах як наслідок COVID-19. Представлено клінічний випадок успішного кардіохірургічного лікування хворого з патологією клапанів серця внаслідок інфекційного ендокардиту, асоційованого з COVID-19, та ішемічною хворобою серця.

Ключові слова: COVID-19, аортальна недостатність, мітральна недостатність, трикуспідальна недостатність, ішемічна хвороба серця, дихальна недостатність

[PDF] [Література]  

Crossref Member Badge