ISSN 2305-3127 (Print)   
ISSN 2664-3790 (Online)

 

Всеукраїнська асоціація фахівців з аритмології та електрофізіології серця

Заснована у 2009 р. як професійне громадське об’єднання аритмологів та електрофізіологів за ініціативою фахівців Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України та Київської міської клінічної лікарні «Київський міський центр серця».

Свідоцтво про реєстрацію № 3454 від 25.11.2010 р.

Президент АсоціаціїБорис Михайлович Тодуров, генеральний директор ДУ "Інститут серця МОЗ України", член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, головний позаштатний фахівець з хірургії серця і магістральних судин МОЗ України.

Діяльність Асоціації поширюється на всю територію України.

З 2009 р. Асоціація щороку проводить «Дні аритмології в Києві» за участю провідних аритмологів України та з міжнародною участю, видає журнал «Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія». Спеціальні нагороди Асоціації кращому аритмологу були присуджені академіку Г.В. Дзяку, проф. Ю.І. Карпенку і В.П. Залевському.

Заходи Асоціації спрямовані на навчання та поліпшення інформованості лікарів з метою підвищення рівня допомоги пацієнтам з аритміями серця в Україні.

Crossref Member Badge