ISSN 2305-3127 (Print)   
ISSN 2664-3790 (Online)

 

Шановні колеги!

Останнім часом лікарів уже не дивує регулярна поява нових медичних журналів. Час, у якому ми живемо, відрізняється лавиноподібним зростанням потреби у своєчасній інформації, і створення нових видань допомагає відповісти на гострий виклик часу.

Для розвитку серцево-судинної хірургії вкрай важливо забезпечити фахівцям можливість оперативної та систематичної публікації власних наукових даних. Крім того, потрібно допомогти кардіологам та лікарям інших спеціальностей подолати упередженість щодо багатьох серцево-судинних втручань, яка зберігається до цього часу, незважаючи на чудові традиції української кардіохірургії. Ці завдання вирішує спеціалізований журнал «Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія», який видається з травня 2012 року.

Всього через півтора року свого існування наш журнал посів одне з провідних місць у рейтингу спеціалізованих медичних видань з кардіології.

Хочу висловити вдячність найбільш авторитетним у нашій країні кардіохірургам і кардіологам, які є членами редакційної колегії та підтримали видання журналу, а також експертам світового рівня – членам міжнародної редакційної ради.

Сподіваюся на продовження плідної співпраці з авторами та читачами видання.

 

З глибокою повагою

член-кореспондент НАМН України,
доктор медичних наук, професор,
директор ДУ «Інститут серця МОЗ України»

Б.М. Тодуров

Crossref Member Badge