ISSN 2305-3127 (Print)   
ISSN 2664-3790 (Online)

Випадок із практики

DOI:http://doi.org/10.31928/2305-3127-2023.3-4.3843

Заcтосування екcтракорпоральної мембранної оксигенації в пацієнтів із гострою серцевою недостатністю на тлі гострого інфаркту міокарда

Б.М. Тодуров 1, 2 0000-0002-9618-032X
М.Б. Тодуров 1
Л.Р. Стецюк 1
І.О. Стецюк 1
О.В. Зеленчук 1, 2 0000-0002-5677-9311

1 ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ
2 Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Київ

Екстракорпоральну мембранну оксигенацію застосовують при гострій серцевій недостатності, резистентній до медикаментозної терапії та внутрішньоаортальної балонної контрапульсації. Колеги з Америки практикують застосування ЕКМО при серцевому індексі вище ніж 2,0 л/хв. У нашому випадку описано застосування ЕКМО при серцевому індексі 1,3 л/хв із виписуванням хворого зі стаціонару із задовільним результатом лікування. У статті представлено клінічний випадок застосування ЕКМО при рефрактерній гострій серцевій недостатності та мультидисциплінарний підхід до лікування ускладненого інфаркту міокарда.

Ключові слова: інфаркт міокарда, екстракорпоральна мембранна оксигенація, внутрішньоаортальний балонний контрапульсатор, коронарографія

[PDF] [Література]  

Crossref Member Badge