ISSN 2305-3127 (Print)   
ISSN 2664-3790 (Online)

Технології діагностики та лікування

DOI:http://doi.org/10.31928/2305-3127-2023.3-4.3033

Успішна корекція аномального відходження лівої коронарної артерії від правої легеневої артерії, асоційованої з коарктацією аорти,
в новонародженого

В.Г. Карпенко 1
В.Ю. Вашкеба 1
В.В. Сакалов 2
І.В. Галамай 1
М.Д. Глагола 3
К.С. Бойко 1
В.Б. Демянчук 1  0000-0001-6076-8685

1 ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ
2 Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика МОЗ України, Київ
3 Донецький національний університет, Кропивницький

Аномальне відходження лівої коронарної артерії від легеневої артерії є досить рідкісною вродженою патологією коронарних артерій, яка асоціюється з летальністю 90 % упродовж першого року життя, тому потребує ретельної діагностики і хірургічного втручання з перших днів життя пацієнта. Наявність додаткових вроджених аномалій є фактором, який збільшує ризик операції. Ми описуємо клінічний випадок успішної гібридної корекції аномального відходження лівої коронарної артерії від правої легеневої артерії в поєднанні з коарктацією аорти в новонародженого.

Ключові слова: aномальне відходження лівої коронарної артерії, права легенева артерія, коарктація аорти новонароджених

[PDF] [Література]  

Crossref Member Badge