ISSN 2305-3127 (Print)   
ISSN 2664-3790 (Online)

Оригінальні дослідження

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2023.3-4.1622

Статеві та вікові особливості частоти виявлення фібриляції передсердь за даними довготривалого телемоніторування електрокардіограми

В.М. Богомаз 1 0000-0003-1493-6558
І.О. Бердник 2 0000-0001-5918-3743
Л.І. Лиса 3 0009-0003-0192-642X

1 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ
2 Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ
3 Приватний вищий навчальний заклад «Київський медичний університет»

Мета роботи – оцінити можливості тривалого патч-моніторування електрокардіограми (ЕКГ) для визначення статевих і вікових особливостей частоти виявлення фібриляції передсердь (ФП).
Матеріали і методи. У цьому ретроспективному мультицентровому дослідженні, що тривало 2 роки (період 2021–2023 рр.), взяли участь 1123 пацієнти. Довготривале моніторування ЕКГ проводили за скеруванням лікарів-терапевтів та кардіологів тридцяти закладів охорони здоров’я з різними клінічними показаннями для такого дослідження. Для проведення довготривалого моніторування ЕКГ використовували інноваційний пристрій «Mawi Heart Patch» – одноразовий двоканальний прилад із можливістю безперервної реєстрації кардіограми до 7 діб. Первинний аналіз записів проводили з використанням алгоритмів штучного інтелекту Cardio.ai, а вторинне розшифрування і валідацію в усіх випадках – сертифіковані лікарі.
Результати. Середній вік учасників становив (50,20 ± 16,65) року. Жінок було 599 (53,3 %), чоловіків – 524 (46,6 %). Середній час ЕКГ-моніторування становив (81,03 ± 18,50) год, у 74,35 % учасників безперервний ЕКГ-контроль тривав протягом 3 діб, у 20,75 % – 4 діб, у 2,58 % – 5 діб. Загалом ФП діагностована у 7,93 % пацієнтів, зокрема жінок і чоловіків було відповідно 6,51 і 9,54 % (p > 0,05). У пацієнтів похилого віку ФП діагностували статистично значущо частіше, ніж у хворих середнього віку (відповідно 18,5 і 3,6 %, р ˂ 0,001). Серед усіх вікових груп найбільша частота виявлення ФП була в учасників віком понад 75 років, порівняно з пацієнтами молодого (28,8 % проти 3,6 %, р ˂ 0,001) та середнього віку (28,8 проти 18,5 %, р ˂ 0,05).
Висновки. У дослідженні не виявлено статевої різниці щодо частоти діагностування ФП. У пацієнтів віком понад 50 років зафіксовано статистично значуще зростання частоти виявлення ФП, що має тенденцію до збільшення в наступних вікових періодах і досягає максимуму в довгожителів (віком понад 90 років). Застосування довготривалого патч-моніторування ЕКГ у пацієнтів старших вікових груп розширює діагностичні можливості та дає можливість вчасно провести вторинну профілактику ускладнень.

Ключові слова:фібриляція передсердь, телемедицина, патч-моніторування ЕКГ

[PDF] [Література]  

Crossref Member Badge