ISSN 2305-3127 (Print)   
ISSN 2664-3790 (Online)

Випадок із практики

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2022.3-4.5561

Інфіковані міксоми серця: стан проблеми та випадок з кардіохірургічної практики

Р.М. Вітовський, В.В. Ісаєнко, Т.І. Дєдкова, О.А. Піщурін, В.П. Захарова, А.Д. Кіпіоро

Київська міська клінічна лікарня № 1

У статті представлено випадок істинно інфікованої міксоми серця в пацієнта віком 25 років, у якого основною скаргою при госпіталізації було щоденне підвищення температури тіла протягом 8 місяців до 39 °С. Хворому було проведено резекцію новоутворення. Під час операції виявлено пухлину, типову для міксоми серця. Після операції спостерігали підвищення температури тіла до 37,8 °С протягом 7 діб, яка згодом нормалізувалася. Особливістю мікроструктури цієї міксоми серця була наявність великої кількості вогнищ запалення у вигляді лейкоцитарних інфільтратів, часто з фокусами некрозу і деструкції в центрі, притаманними абсцесам. У зонах запалення траплялися базофільні скупчення мікроорганізмів, які за морфологічними ознаками можна кваліфікувати як Toxoplasma gondii. Відповідно до класифікації S.G. Revankar та співавторів описані гістологічні знахідки дозволяють у цьому випадку поставити діагноз «міксома серця з істинними ознаками інфікування». Описаний у цій роботі клінічний випадок – перший у нашій практиці підтверджений випадок інфікування міксоми, коли характерні клінічні особливості перебігу захворювання доповнені результатами патогістологічного дослідження, які виявили причину температурної реакції.

Ключові слова: інфікована міксома серця, гіпертермія, конституціональні симптоми, резекція, мікроструктура.

[PDF] [Література]  

Crossref Member Badge