ISSN 2305-3127 (Print)   
ISSN 2664-3790 (Online)

Випадок із практики

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2022.3-4.6267

Роль катетеризації серця у прийнятті рішення про хірургічне лікування симптоматичної гіпертрофічної кардіоміопатії

Б.М. Тодуров 1, 2, М.Б. Тодуров 2, А.В. Хохлов 1, 2, А.А. Кривошея 1, Л.Р. Стецюк 1, К.С. Бойко 1, 2, М.В. Стан 1, 2,
В.С. Миронова 1

1 ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ
2 Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Київ

Гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП) – це генетичне захворювання серця з поширеністю 0,2–0,5 %. Попри те, що прогноз ГКМП досить сприятливий, щорічна загальна смертність становить близько 0,7 %. Найбільш частим ускладненням ГКМП є обструкція вихідного тракту лівого шлуночка (ВТЛШ). Ретельна діагностика та вчасне виявлення пацієнтів з високим ризиком шляхом підтвердження наявності та ступеня обструкції ВТЛШ можуть знизити захворюваність і смертність шляхом своєчасного правильно підібраного лікування. Наш клінічний випадок демонструє наявність інакшої, порівняно зі всіма знайденими описаними в літературі випадками, невеликої групи пацієнтів з ГКМП, обструкція ВТЛШ у яких за допомогою трансторакальної ехокардіографії (ТТЕ) недооцінюється, як у стані спокою, так і при використанні провокаційних проб (проби Вальсальви, фізичне навантаження), а її гемодинамічна значущість виявляється лише при інвазивній гемодинамічній катетеризації серця. Нижче ми проілюструємо корисність гемодинамічної катетеризації як додаткового інструменту до ехокардіографії, який допомагає встановити обструкцію, її величину та розташування в пацієнтів з ГКМП за відсутності таких даних при проведенні ТТЕ. Ми хочемо наголосити, що оцінка пацієнтів з ГКМП вимагає більш системного підходу, тому якщо існує високий ступінь підозри, що саме обструкція ВТЛШ є відповідальною за рефрактерні симптоми, то катетеризація може встановити наявність гемодинамічно значущого градієнта тиску у ВТЛШ, а отже, можна, не відступаючи від клінічних рекомендацій, провести оптимальне хірургічне лікування, в нашому випадку – септальну алкогольну абляцію, з подальшим усуненням симптоматики та відновленням здатності пацієнта до тривалого фізичного навантаження.

Ключові слова: гіпертрофічна кардіоміопатія, обструкція, вихідний тракт лівого шлуночка, трансторакальна ехокардіографія, гемодинамічна катетеризація, рівняння Бернуллі, безперервна допплерехокардіографія.

[PDF] [Література]
 

Crossref Member Badge