ISSN 2305-3127 (Print)   
ISSN 2664-3790 (Online)

Технології діагностики та лікування

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2022.3-4.4854

Клінічний випадок хірургічного лікування тромбоемболії легеневої артерії

С.О. Шелудько, А.С. Бацюн, Є.В. Прокопенко, Т.М. Симоненко, М.О. Яременко, С.Ю. Марікуца

Київська міська клінічна лікарня № 1

Гостра тромбоемболія легеневої артерії – досить поширене захворювання. Захворюваність на венозну тромбоемболію в країнах Європи становить 100–200 випадків на 100 000 населення на рік. Річна захворюва­­­­ність уперше виявленої венозної тромбоемболії в США становить 71–117 випадків на 100 000 населення. Відкрита тромбектомія з легеневої артерії є ефективним методом лікування, однак залишається неоднозначним через малу кількість мультицентрових досліджень в Україні. У цьому клінічному випадку представлено результат лікування пацієнта з гострою масивною тромбоемболією легеневої артерії після відкритої тромб­­ектомії.

Ключові слова: венозна тромбоемболія, тромбоемболія легеневої артерії, оперативне лікування, .

[PDF] [Література]  

Crossref Member Badge