ISSN 2305-3127 (Print)   
ISSN 2664-3790 (Online)

Оригінальні дослідження

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2022.3-4.4347

Ставлення пацієнтів кардіохірургічного профілю до проблем донорства і трансплантації органів

Г.І. Ковтун

ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ

Мета роботи – визначити ставлення пацієнтів кардіохірургічної клініки до донорства і трансплантації органів.
Матеріали і методи. Матеріалом дослідження, проведеного у вересні – жовтні 2022 року, була інформація, отримана від пацієнтів ДУ «Інститут серця МОЗ України», яка ґрунтується на результатах кількісного опитування хворих віком від 18 років у репрезентативній вибірці, що налічувала 411 осіб. У дослідженні використано загальноприйняті методи аналізу, синтезу, узагальнення, інтерпретації наукових даних, а також системний підхід.
Результати. Відомо, що успішність розвитку системи донорства та трансплантації органів багато в чому залежить від думки суспільства щодо цих практик, соціокультурного контексту населення країни. У результаті проведеного дослідження було визначено ставлення пацієнтів кардіохірургічної клініки до донорства та трансплантації органів. З’ясовано, що на рівні пацієнтів закладу спостерігається несформованість культурних уявлень суспільства щодо донорства та трансплантації органів.
Висновки. Культурні уявлення пацієнтів в Україні, які склалися, нині не створюють позитивних прецедентів для розвитку донорства, заснованого на солідарній системі «заповіту органів». Про це свідчить висока частка респондентів, які дали негативні відповіді або не могли визначитися з відповідями.

Ключові слова: опитування пацієнтів, донорство органів, трансплантація органів.

[PDF] [Література]  

Crossref Member Badge