ISSN 2305-3127 (Print)   
ISSN 2664-3790 (Online)

Шановні колеги!

Ми раді забезпечити можливість оперативної та систематичної публікації Ваших наукових даних,
які сприятимуть розвитку серцево-судинної хірургії в Україні та світі

Сподіваємося бачити Вас серед постійних авторів нашого журналу

______________

Умови публікації статей у журналі «Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія»

 • Надсилаючи статтю в журнал «Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія», автор дає свою згоду на розміщення опублікованих статей у реферативних наукометричних базах, до яких входитиме видання (зокрема Google Академія, Scopus та ін.), а також на сайті журналу.
 • Приймаються до публікації статті українською або англійською мовою. Після заголовку статті мають бути вказані ініціали та прізвище авторів; установи, в яких вони працюють, місто. Якщо автори працюють у різних закладах, необхідно їх персоніфікувати цифрами 1, 2, 3.
 • До статті потрібно надати:

  - прізвище, ім’я, по батькові, поштову та електронну адресу, номер телефону, науковий ступінь, вчене звання, посаду автора статті, який відповідає за листування (для публікації в журналі);

  - номер телефону, за яким редакція може оперативно зв’язатися з авторами статті;

  - резюме двома мовами (українською та англійською), яке містить назву статті, прізвища та ініціали авторів, назву установи, ключові слова, мету, матеріал і методи дослідження, основні результати і висновки. Обсяг резюме – не менше 1800 знаків з пробілами.

  - список використаних літературних джерел;

  - двома мовами (українською та англійською) прізвище, ім’я, по батькові всіх авторів статті, назви установ, в яких вони працюють, міста, наукові ступені, вчені звання, посади, контактні дані. За правильність написання прізвищ відповідальність несуть автори статті. Транслітерацію необхідно виконувати відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 55 від 27 січня 2010 р. «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею». Звертаємо увагу, що від правильності подання даних залежатиме статистика цитування публікацій у міжнародних наукометричних системах;

  - індекс УДК;

  - у кінці статті слід представити інформацію щодо конфлікту інтересів (напр., «Автор повідомляє про отримання гранту від компанії N на проведення дослідження», або «Дослідження здійснено за підтримки…», або «Конфлікту інтересів немає») та участі кожного автора в написанні статті – огляд літератури, збір матеріалу, написання проекту статті, редагування тексту тощо (напр. «А написав проект роботи. А, В і С здійснили критичний огляд матеріалу щодо змісту. Усі три автори зробили значний внесок у написання цієї статті та схвалили її остаточну версію»).

 • Стаття має бути набрана у програмі Microsoft Word гарнітурою TimesNewRoman, 14 пунктів, без табуляторів і переносів. Інтервал між рядками – півтора, поля з усіх боків по 2 см. Усі спеціальні знаки набирати за допомогою команд «Вставка/Символ».
 • Рисунки розміщують у тексті статті і, крім того, додають  в електронному вигляді у форматі tif, jpg або eps. Усі фотографії повинні бути чіткими й контрастними. У підписах до мікрофотографій необхідно вказувати ступінь збільшення і метод фарбування. До діаграм, зроблених за допомогою програм Microsoft Excel або Microsoft Graph, слід додавати таблиці даних і електронний варіант діаграм. На всі рисунки в тексті потрібно робити посилання в круглих дужках.
 • Таблиці повинні бути компактними, мати назву і подаватися в одному файлі з текстом статті. Заголовки окремих граф таблиці повинні відповідати їх змісту. На всі таблиці в тексті потрібно робити посилання в круглих дужках.
 • Оригінальні статті повинні мати такі розділи: вступ; мета; матеріал і методи дослідження; результати та їх обговорення; висновки. Огляди, лекції, спостереження з практики можуть оформлюватися інакше. Виклад статті має бути чітким, зрозумілим, стислим.
 • Список літератури (в оригінальних статтях – не більше 20 джерел, в оглядах літератури – не більше 40 джерел) слід складати виключно в алфавітному порядку: спочатку праці українською та російською мовою, потім іноземною (останні друкуються в оригінальній транскрипції). Якщо в наведеному джерелі літератури – п’ять і більше авторів, необхідно вказати трьох авторів і «та ін.». Після назви статті потрібно вказати назву журналу або збірника, рік, том, номер, сторінки (від і до), а після назви монографії – місто, видавництво, рік видання, загальну кількість сторінок. До прикладу: «Brugada R. Sudden death: managing the family, the role of genetics // Heart. 2011. Vol. 97. P. 676–681.» або «Kario E. Early morning risk management in hypertension. London: Science press, 2004. 68 p.». На всі джерела літератури обов’язково потрібно робити цифрові посилання в тексті у квадратних дужках.
 • Окремим блоком необхідно подавати список літератури латиницею (References), який дублюватиме перелік джерел в основному списку, але оформлюватиметься відповідно до вимог міжнародних баз даних. Якщо в наведеному джерелі кількість авторів – п’ять і більше, то в списку References необхідно зазначати прізвища всіх авторів без винятку. Структура бібліографічного посилання для всіх джерел, які в основному списку подаються кирилицею, має виглядати так: всі автори (транслітерація), назва англійською (брати з англійського резюме), назва видання курсивом (транслітерація і англійський переклад), вихідні дані з позначеннями англійською мовою, вказівка на мову статті в дужках – (in Ukr.). Наприкінці слід зазначити унікальний цифровий ідентифікатор DOI, якщо стаття має такий. Перевірити наявність у статті ідентифікатора DOI можна на сайті http://search.crossref.org. Джерела, які в основному списку подаються латиницею, повторюються в списку References, але розділові знаки ставляться згідно із зарубіжними бібліографічними стандартами.
  Зразки оформлення див. тут.  
 • Скорочення окремих слів, термінів (крім загальноприйнятих скорочень назв одиниць вимірювання, фізичних, хімічних і математичних величин) не допускається. У статтях потрібно використовувати систему СІ.
 • Перевагу слід надавати міжнародним назвам фармакологічних препаратів.
 • Редакція залишає за собою право скорочувати й редагувати надіслані статті. За необхідності редакція може повернути авторам статтю на доопрацювання. Відхилені рукописи редакція не повертає. Статті, опубліковані в інших виданнях, до друку не приймаються.
 • Передрук статей можливий лише з письмової згоди редакції та з посиланням на журнал.
 • Стаття повинна супроводжуватися офіційним направленням від установи, в якій виконана робота, та мати підписи всіх авторів. Сторінки із зазначеною інформацією слід відсканувати і надіслати електронною поштою у форматі .jpg або .pdf
 • Подання статей та подальша їх публікація в журналі «Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія» – безкоштовні.

 

Статтю потрібно надіслати на на електронну адресу журналу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Crossref Member Badge