ISSN 2305-3127 (Print)   
ISSN 2664-3790 (Online)

 

Шановний авторе!

Редакція журналу «Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія» робить все належне, щоб наше видання мало високий науково-інформаційний рівень і відповідало всім сучасним видавничим вимогам.

Ставлячи за мету входження журналу до провідних наукометричних баз даних, які визначають статистику використання наукових праць, просимо з увагою поставитися до оформлення списку літератури.

Наголошуємо, що від цього – за вимогами міжнародних інформаційних систем – залежать індекси цитування статей, які дають можливість оцінити вагомість внеску авторів публікацій у розвиток вітчизняної та світової медичної науки.

__________________

Список літератури (в оригінальних статтях – не більше 20 джерел, в оглядах літератури – не більше 40 джерел) слід складати виключно в алфавітному порядку: спочатку праці українською та російською мовою, потім іноземною (останні друкуються в оригінальній транскрипції). Якщо в наведеному джерелі літератури – п’ять і більше авторів, необхідно вказати трьох авторів і «та ін.». Після назви статті потрібно вказати назву журналу або збірника, рік, том, номер, сторінки (від і до), а після назви монографії – місто, видавництво, рік видання, загальну кількість сторінок. На всі джерела літератури обов’язково потрібно робити цифрові посилання в тексті у квадратних дужках.

Увага! Окремим блоком необхідно подавати список літератури латиницею (References), який дублюватиме перелік джерел в основному списку, але оформлюватиметься відповідно до вимог міжнародних баз даних. Якщо в наведеному джерелі кількість авторів – п’ять і більше, то в списку References необхідно зазначати прізвища всіх авторів без винятку. Структура бібліографічного посилання для всіх джерел, які в основному списку подаються кирилицею, має виглядати так: всі автори (транслітерація), назва англійською (брати з англійського резюме), назва видання курсивом (транслітерація і англійський переклад), вихідні дані з позначеннями англійською мовою, вказівка на мову статті в дужках – (in Ukr.) або (in Russ.). Наприкінці слід зазначити унікальний цифровий ідентифікатор DOI, якщо стаття має такий. Перевірити наявність у статті ідентифікатора DOI можна на сайті http://search.crossref.org. Джерела, які в основному списку подаються латиницею, повторюються в списку References, але розділові знаки ставляться згідно із зарубіжними бібліографічними стандартами.  

Таким чином, список літератури має подаватися у двох примірниках:
перший – згідно з вимогами ДСТУ 7152:2010, другий – згідно зі стандартом CBE.

 

Зразки бібліографічного опису джерел у списках «Література» і «References» 

 

Стаття кирилицею:

Список 1 – Література (згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006)

Радченко А.Д., Михеева Е.В., Сиренко Ю.М. и др. Эффективность лечения на основе препарата Лористы // Артериальная гипертензия.– 2010.– № 6.– С. 23–35.

Список 2 References (згідно зі стандартом CBE)

Radchenko АD, Мikheyeva ЕV, Sirenko YuМ, Kushnir SN, Ponomariova GV. The effectiveness of treatment on basis of Lorista. Arterialnaya Hypertensiya [Arterial Hypertension]2010;6:23–35 (in Russ.).

 

Стаття латиницею:

Список 1 – Література (згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006)

Thibault H., Piot C., Staat P. et al. Long-term benefit of postconditioning // Circulation.– 2008.– Vol. 117 (8).– P. 1037–1044.

Список 2 References (згідно зі стандартом CBE)

Thibault H, Piot C, Staat P, Bontemps L, Sportouch C, Rioufol G, Cung TT, Bonnefoy E, Angoulvant D, Aupetit JF, Finet G, André-Fouët X, Macia JC, Raczka F, Rossi R, Itti R, Kirkorian G, Derumeaux G, Ovize M. Long-term benefit of postconditioning. Circulation 2008;117(8):1037–1044. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.107.729780

 

Монографія кирилицею:

Список 1 – Література (згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006)

Дзяк Г.В., Жарінов О.Й. Фібриляція передсердь.– К.: Четверта хвиля, 2011.– 192 с.

Список 2 References (згідно зі стандартом CBE)

Dziak GV, Zharinov OI. Atrial fibrillation. Kyiv: Chetverta hvylia, 2011. 192 p. (in Ukr.).

 

Джерела, які в основному списку літератури подаються кирилицею, для списку References зручно дублювати латиницею за допомогою системи автоматичної транслітерації і перекладача:

На сайті http://litopys.org.ua можна безоплатно скористатися програмою транслітерації українського тексту в латиницю. На сайті http://www.translit.ru – транслітерацією російського тексту в латиницю.

Зазначені програми прості і зручні в користуванні, їх легко застосовувати як для готових посилань, так і для транслітерації різних частин бібліографічного опису.

 

Crossref Member Badge