ISSN 2305-3127 (Print)   
ISSN 2664-3790 (Online)

 

Випадок із практики

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2019.3.5157

Перший в Україні клінічний випадок імплантації лівошлуночкового електрода з активною фіксацією з метою кардіоресинхронізувальної терапії

В.В. Бойко, С.В. Рибчинський, Д.О. Лопін, Д.Є. Волков

ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т. Зайцева НАМН України», Харків

У статті описаний перший в Україні досвід імплантації лівошлуночкового електрода з активною фіксацією для здійснення ресинхронізувальної терапії серця на прикладі клінічного випадку в пацієнта з хронічною серцевою недостатністю. Кардіоресинхронізувальна терапія в пацієнтів зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка і подовженням комплексу QRS особливо за наявності морфології блокади лівої ніжки пучка Гіса є високодостовірним методом лікування, однак Україна з різних причин радикально відстає від середньоєвропейських показників за кількістю імплантацій. На прикладі клінічного випадку успішної імплантації лівошлуночкового електрода з активною фіксацією доведена ефективність виконання кардіоресинхронізувальної терапії в разі неможливості адекватного позиціонування лівошлуночкового електрода пасивної фіксації, що значно підвищує шанси успішного виконання операції в пацієнтів з анатомічними особливостями.

Ключові слова: хронічна серцева недостатність, кардіоресинхронізувальнатерапія, лівошлуночковий електрод, електрод з активною фіксацією.


Первый в Украине клинический случай имплантации левожелудочкового электрода с активной фиксацией с целью кардиоресинхронизирующей терапии

В.В. Бойко, С.В. Рыбчинский, Д.А. Лопин, Д.Е. Волков

ГУ «Институт общей и неотложной хирургии имени В.Т. Зайцева НАМН Украины», Харьков

В статье описан первый в Украине опыт имплантации левожелудочкового электрода с активной фиксацией для осуществления ресинхронизирующей терапии сердца на примере клинического случая у пациента с хронической сердечной недостаточностью. Лечение хронической сердечной недостаточности методом кардиоресинхронизирующей терапии является вариантом выбора у пациентов со сниженной фракцией выброса левого желудочка, сочетанной с полной блокадой левой ножки пучка Гиса. На примере клинического случая продемонстрирована невозможность имплантации стандартного левожелудочкового электрода в связи с анатомическими особенностями пациента – отсутствием патентной вены с возможностью пассивной фиксации электрода в ней, и альтернативный вариант – успешная имплантация левожелудочкового электрода с активной фиксацией.

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, кардиоресинхронизирующая терапия, левожелудочковый электрод, электрод с активной фиксацией.

[PDF] [Література]  

 

Crossref Member Badge