ISSN 2305-3127 (Print)   
ISSN 2664-3790 (Online)

Організація допомоги в кардіохірургії

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2023.1-2.9598

Медичний маркетинг у закладах охорони здоров’я з механізмами державно-приватного партнерства

А.В. Іванюк

ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

Мета роботи – розкрити сутність медичного маркетингу в закладах охорони здоров’я (ЗОЗ) на принципах державно-приватного партнерства (ДПП). У дослідженні використовували загальнонаукові методи аналізу, синтезу, узагальнення, моделювання, інтерпретації наукових даних, а також системний і структурно-функціональний підходи. Бізнес-процеси маркетингу в ЗОЗ забезпечують ефективне управління ресурсами: капіталом, матеріалами і робочою силою для досягнення заданих цілей. У статті розкрито сутність, принципи, функції медичного маркетингу в ЗОЗ із механізмами ДПП. Наведено обґрунтування основних інструментів маркетингу – бізнес-процесів та інтеграційних процесів, які сприяють ефективному маркетингу в ЗОЗ. Також визначені основні моменти, які формують структуру медичних бізнес-процесів. Розкрито процесний підхід до управління бізнес-процесами. Наведено значення інтеграції медичних процесів у ЗОЗ на принципах ДПП і приклад стратегії отримання позитивного синергічного ефекту. Наведено приклади внутрішньої і зовнішньої інтеграції. Показано систему управління процесом зовнішньої інтеграції. Для стимулювання інтеграції запропоновано метод інтегрованого платежу.
Висновки. Обґрунтовано медичний маркетинг у ЗОЗ на принципах ДПП, орієнтований на бізнес-процеси та інтегрування медичних послуг, що забезпечує економічну, медичну і соціальну ефективність ЗОЗ і оптимальне функціонування в ринкових умовах.

Ключові слова: державно-приватне партнерство, медичний маркетинг, бізнес-процеси, інтеграція послуг

[PDF] [Література]

Crossref Member Badge