ISSN 2305-3127 (Print)   
ISSN 2664-3790 (Online)

 Форуми

Фібриляція передсердь та шлуночкові порушення ритму: практичне впровадження сучасних рекомендацій з діагностики  
та лікування

Підготував Дмитро Молчанов

17 березня відбулася IV Науково-практична конференція «Функціональна діагностика сер­­­­­цево-судинних хвороб», організована кафедрою функціональної діагностики Національної ме­­­­дичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шу­­­­пика та ДУ «Інститут серця МОЗ України». У ній взяли участь понад 260 лікарів з більшості областей України. На конференції було проведено майстер-класи з діагностики та лікування аритмій серця.

Ключові слова: фібриляція передсердь, порушення ритму серця, діагностика, лікування.


Фибрилляция предсердий и желудочковые нарушения ритма: практическое внедрение современных рекомендаций по диагностике и лечения

Подготовил Дмитрий Молчанов 

17 марта состоялась IV Научно-практическая конференция «Функциональная диагностика сердечно-сосудистых заболеваний», организованная кафедрой функциональной диагностики Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика и ГУ «Институт сердца МЗ Украины». В ней приняли участие более 260 врачей из большинства областей Украины. На конференции былиы проведен мастер-классы по диагностике и лечению аритмий сердца.

Ключевые слова:  фибрилляция предсердий, нарушение ритма сердца, диагностика, лечение.

[PDF]    


 

Crossref Member Badge