ISSN 2305-3127 (Print)   
ISSN 2664-3790 (Online)

Форуми

Науково-практичні форуми в Інституті серця МОЗ України у 2022 році

Реноваскулярна хвороба (РХ) є однією з провідних причин вторинної артеріальної гіпертензії та ішемічної нефропатії. Проте в низці проспективних рандомізованих досліджень щодо атеросклеротичної РХ не вдалося продемонструвати переваги реваскуляризації нирок (РН) перед медикаментозною терапією в більшості пацієнтів. Ці результати суттєво знизили інтенсивність діагностичного пошуку РХ та застосування реваскуляризаційних процедур. Більшість рекомендацій і літературних оглядів наголошують на обмеженій ефективності РН, при цьому не деталізують клінічні стани, за яких інвазивні втручання на ниркових артеріях можуть бути корисними. Таким чином, спеціалісти продовжують проводити селективні реваскуляризаційні втручання, керуючись клінічним досвідом, нагромадженим у гіпертензивних центрах, не маючи при цьому узагальнювального мультидисциплінарного документа, присвяченого, зокрема, виявленню специфічних категорій пацієнтів, в яких РН потенційно була б ефективною. Нинішній науковий документ, поміж інших аспектів, висвітлює клінічні стани, що визначають доцільність діагностичного пошуку РХ з подальшим лікуванням таких пацієнтів, а також технічні аспекти інвазивних та хірургічних утручань на ниркових артеріях для проведення ефективної РН.

Ключові слова: функціональна діагностика, аритмологія, кардіохірургія, форум, конференція.

[PDF]  

Crossref Member Badge