ISSN 2305-3127 (Print)   
ISSN 2664-3790 (Online)

Огляди

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2022.3-4.1525

Посттравматичний стресовий розлад у пацієнтів із серцево-судинною патологією

А.С. Солонович 1, О.С. Солонович 2, О.А. Єпанчінцева 1, 3

1 ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ
2 ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова НАМН України», Київ
3 Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Київ

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) – це стійка дезадаптивна реакція організму, спровокована впливом травматичної події. Останнім часом набувають актуальності дослідження причинно-наслідкових зв’язків ПТСР з основними факторами ризику, перебігом та прогнозом серцево-судинних захворювань. Багато досліджень показали, що пацієнти з ПТСР мають вищі ризики розвитку серцево-судинної патології загалом і зокрема таких несприятливих подій, як інфаркт міокарда, інсульт і серцева недостатність. Окремі клінічні фактори, патофізіологічні й поведінкові механізми цих зв’язків потребують подальшого вивчення. Своєчасна діагностика і призначення специфічного лікування ПТСР вбачаються важливими не лише з метою зменшення клінічної симптоматики та поліпшення якості життя, а й для збільшення показника виживання пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями.

Ключові слова: посттравматичний стресовий розлад, серцево-судинні захворювання, коморбідність.

[PDF]  [Література]

Crossref Member Badge