ISSN 2305-3127 (Print)   
ISSN 2664-3790 (Online)

 Лекції

Епідеміологія, патофізіологія і чинники ризику розвитку тромбоемболічних ускладнень при фібриляції передсердь

О.І. Дядик 1, Л.С. Холопов 1, О.В. Щукіна 1, Н.О. Прокопенко 2, О.Є. Зайцева 1, К.І. Черняєва 1, 2

1 Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
2 Центральна міська клінічна лікарня № 1, Донецьк

Висвітлено сучасні погляди на питання епідеміології, патофізіології та чинників ризику виникнення тромбоемболічних ускладнень при фібриляції передсердь. Охарактеризовано роль різних методів у визначенні ризику виникнення тромбоемболічних ускладнень. Розглянуто переваги та недоліки шкал для оцінки серцево-судинного ризику в пацієнтів з фібриляцією передсердь.

Ключові слова: фібриляція передсердь, тромбоемболічні ускладнення.

 


 Эпидемиология, патофизиология и факторы риска развития тромбоэмболических осложнений при фибрилляции предсердий

А.И. Дядык 1, Л.С. Холопов 1, Е.В. Щукина 1, Н.А. Прокопенко 2, О.Е. Зайцева 1, Е.И. Черняева 1, 2

1 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
2 Центральная городская клиническая больница № 1, Донецк

Освещены современные взгляды на вопросы эпидемиологии, патофизиологии и факторов риска возникновения тромбоэмболических осложнений при фибрилляции предсердий. Охарактеризована роль различных методов в определении риска возникновения тромбоэмболических осложнений. Рассмотрены преимущества и недостатки шкал для оценки сердечно-сосудистого риска у пациентов с фибрилляцией предсердий.

Ключевые слова: фибрилляция предсердий, тромбоэмболические осложнения.

 

[PDF]  [Література]

  

Crossref Member Badge