ISSN 2305-3127 (Print)   
ISSN 2664-3790 (Online)

 

Форуми

Резолюція V Конгресу серцево-судинних хірургів України і Польщі
«Актуальні питання серцево-судинної хірургії»,
присвяченого сторіччю від дня народження академіка М.М. Амосова

V Конгрес серцево-судинних хірургів України і Польщі відбувся в Ужгороді 23–24 травня 2013 р. Організатори – Асоціація серцево-судинних хірургів України), ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України», Польське товариство кардіоторакальних хірургів, Обласна державна адміністрація Закарпатської області, Закарпатський клінічний кардіологічний диспансер.


Резолюция V Конгресса сердечно-сосудистых хирургов Украины и Польши «Актуальные вопросы сердечно-сосудистой хирургии»,
посвященного столетию со дня рождения академика Н.М. Амосова
   

V Конгресс сердечно-сосудистых хирургов Украины и Польши состоялся в Ужгороде 23–24 мая 2013 г. Организаторы – Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов Украины), ГУ «Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова НАМН Украины», Польское общество кардиоторакальных хирургов, Областная государственная администрация Закарпатской области, Закарпатский клинический кардиологический диспансер.

 

[PDF]    


 

Crossref Member Badge