ISSN 2305-3127 (Print)   
ISSN 2664-3790 (Online)

Технології діагностики та лікування

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2023.1-2.7787

Гібридна хірургія при аневризмі дуги та низхідного відділу аорти.

О.В. Зеленчук 1, 2, А.В. Хохлов 1, 2, А.Ю. Шкандала 1, 2, К.С. Бойко 1, 2, О.Ю. Поліщук 1, З.В. Пресс 1, Б.М. Тодуров 1, 2

1 ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ
2 Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Київ

У статті представлено досвід нашої команди застосування різних хірургічних методик лікування патології аорти. Хірургічна патологія грудної аорти, а саме аневризми та дисекції, залишається дискутабельним серед серцевої команди. Останніми роками ендоваскулярне протезування аорти (Thoracic Endovascular Aortic Repair, TEVAR) зарекомендувало себе як варіант лікування багатьох захворювань аорти з летальністю до 7,5 %. За останніми клінічними рекомендаціями, TEVAR стало методом вибору в лікуванні гострих розшарувань аорти, показуючи кращі результати порівняно з медикаментозною терапією та відкритою операцією. Проте ендоваскулярний підхід потребує певних анатомічних особливостей, що дає змогу коректно розміщувати стент-графт, що не завжди видається можливим. Так, у разі залучення брахіоцефальних артерій до патологічного процесу потрібно пацієнта переводити на штучний кровообіг із застосуванням додаткових методів для захисту головного мозку, таких як церебральна перфузія та гіпотермія. Усі ці фактори підвищують ризик інтра- та післяопераційних ускладнень, а також ранньої смертності. Описані різні методи відкритих оперативних втручань із заміни всієї або більшої частини грудної аорти, що представляють радикальний підхід та потребують високого рівня професійних навичок хірурга і досвіду роботи зі штучним кровообігом.

Ключові слова:аневризма, дисекція, ендоваскулярне протезування, гібридна хірургія, дебранчинг

[PDF] [Література] 

Crossref Member Badge