ISSN 2305-3127 (Print)   
ISSN 2664-3790 (Online)

Оригінальні дослідження

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2023.1-2.6267

Операція Бенталла: ранні післяопераційні ускладнення та їхні наслідки

В.А. Тимошенко 1, Б.М. Тодуров 1, 2

1 Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Київ2 ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ

Мета роботи – дослідити частоту виникнення ранніх післяопераційних ускладнень та проаналізувати можливі предиктори подовженого перебування пацієнтів у відділенні інтенсивної терапії після операції Бенталла. Матеріали і методи. У дослідженні проаналізовано історії хвороб дорослих пацієнтів (від 18 до 75 років), які перенесли операцію Бенталла через аневризму висхідної аорти у ДУ «Інститут серця МОЗ України» у період 2012–2021 рр. Для визначення прогностичних факторів ризику використовували однофакторний і багатофакторний аналіз (логістичну регресію). Результати. Як показали результати дослідження, пацієнти з подовженим перебуванням у відділенні інтенсивної терапії (ВІТ) були статистично значущо старшими за віком (p = 0,005), у них частіше відзначали серед супутніх захворювань артеріальну гіпертензію (р = 0,044), а також вони мали статистично значущо нижчі вихідні показники швидкості клубочкової фільтрації (р = 0,045). Крім того, в таких пацієнтів у 3,6 раза (р = 0,0005) частіше застосовували апарат для автогемотрансфузії та майже у 6 разів (р = 0,0037) частіше виникала потреба в реторакотомії у зв’язку з кровотечею, у 4,3 раза (р = 0,0002) частіше фіксували гостру ниркову недостатність та в 3,3 раза (р = 0,0004) – гостру дихальну недостатність. Двома незалежними предикторами подовженого перебування пацієнтів у ВІТ були тривалість штучної вентиляції легень (відношення шансів (OR) 1,204 (довірчий інтервал (ДІ) 1,053–1,377), p = 0,007) та розвиток гострої ниркової недостатності (OR 4,069; ДІ 1,040–15,923, p = 0,044). Висновки. Для пацієнтів, які мають фактори ризику подовженого перебування у ВІТ після операції, рекомендують застосовувати активніші стратегії лікування до операції та в період після неї, щоб уникнути можливих ускладнень і скоротити час перебування в лікарні.

Ключові слова:операція Бенталла, тривалість перебування у відділенні інтенсивної терапії, аневризма аорти, фактори ризику

[PDF] [Література]

Crossref Member Badge