ISSN 2305-3127 (Print)   
ISSN 2664-3790 (Online)

Огляди

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2023.1-2.1521

Когнітивні розлади в пацієнтів з фібриляцією передсердь

О.А. Єпанчінцева 1, 2, А.С. Солонович 1, О.С. Солонович 3

1 ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ
2 Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Київ
3 ДУ «Інститут нейрохірургії імені акад. А.П. Ромоданова НАМН України», Київ

Фібриляція передсердь (ФП) є однією з найпоширеніших аритмій, її розповсюдженість збільшується з віком. Порушення когнітивних функцій є частим супутнім розладом при ФП та є додатковим чинником зниження якості життя та прихильності до лікування в таких пацієнтів. ФП асоціюється зі збільшенням ризику розвитку деменції в пацієнтів як з інсультом в анамнезі, так і без нього. Загальновідомо, що ФП та когнітивні розлади (КР) мають спільні фактори ризику, такі як вік, артеріальна гіпертензія, діабет, дисліпідемія, обструктивне апное сну, ішемічна хвороба серця, серцева недостатність, хронічна хвороба нирок, ожиріння тощо. За даними досліджень, ФП і КР поєднують і такі патофізіологічні чинники, як гіпоперфузія, мікрокрововиливи, атрофія мозку, системне атеросклеротичне ураження судин, ендотеліальна дисфункція, запалення.
Для оцінки стану когнітивних функцій у пацієнтів з ФП можуть застосовуватися скринінгові нейропсихологічні шкали, а сучасні методи нейровізуалізації дають змогу виявити структурні зміни в головному мозку.
Специфічні методи лікування КР при ФП наразі не розроблені. Призначення антитромботичної терапії є основним засобом профілактики цереброваскулярних подій, а отже і КР при ФП.

Ключові слова: фібриляція передсердь, когнітивні розлади, нейровізуалізація, нейропсихологічне тестування, антикоагулянтна терапія.

[PDF] [Література] 

Crossref Member Badge