ISSN 2305-3127 (Print)   
ISSN 2664-3790 (Online)

 

Шановний авторе!

Звертаємо Вашу увагу, що від правильності подання даних залежатиме статистика цитування публікацій
у міжнародних наукометричних системах.

Надсилаючи статтю в журнал, автори мають подати трьома мовами (українською, російською та англійською) прізвище, ім’я, по батькові всіх авторів статті, назви установ, в яких вони працюють, міста, наукові ступені, вчені звання, посади, контактні дані. За правильність написання прізвищ відповідальність несуть автори статті.

Транслітерацію латиницею прізвищ та імен необхідно виконувати відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 55 від 27 січня 2010 р. «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею».

Джерела, які в основному списку літератури подаються кирилицею, для списку References зручно дублювати латиницею за допомогою системи автоматичної транслітерації і перекладача:

На сайті http://litopys.org.ua можна безоплатно скористатися програмою транслітерації українського тексту в латиницю. На сайті http://www.translit.ru – транслітерацією російського тексту в латиницю.

Зазначені програми прості і зручні в користуванні, їх легко застосовувати як для готових посилань, так і для транслітерації різних частин бібліографічного опису.

 

Crossref Member Badge