Форуми

Актуальні питання сучасної діагностики та лікування серцевої недостатності

Підготувала Людмила Онищук 

У червні 2020 року відбулася багатодисциплінарна онлайн-конференція, присвячена основним аспектам сучасних діагностично-лікувальних можливостей серцевої недостатності «Heart Failure Deep Dive». Ініціаторами науково-освітнього проєкту національного рівня стали співробітники Інституту серця МОЗ України та розташованих на цій клінічній базі кафедр Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (Київ).

Ключові слова: серцева недостатність, діагностика, лікування, ресинхронізаційна терапія.


Актуальные вопросы современной диагностики и лечения сердечной недостаточности

Подготовила Людмила Онищук

В июне 2020 года состоялась многодисциплинарного онлайн-конференция, посвященная основным аспектам современных диагностических и лечебных возможностей сердечной недостаточности «Heart Failure Deep Dive». Инициаторами научно-образовательного проекту национального уровня стали сотрудники Института сердца МЗ Украины и расположенных на этой клинической базе кафедры Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика (Киев).

Ключевые слова: сердечная недостаточность, диагностика, лечение, ресинхронизационных терапия.

[PDF]