Технології діагностики та лікування

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2020.4.4449 

Результати алкогольної септальної абляції в лікуванні гіпертрофічної кардіоміопатії

Б.М. Тодуров, Г.І. Ковтун, А.В. Хохлов, О.В. Пантазі, А.О. Шпачук, А.Ю. Мельник, А.О. Максаков, А.С. Бацюн

ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ

Гіпертрофічна обструктивна кардіоміопатія – відносно поширене захворювання, яке є однією з найчастіших причин раптової серцевої смерті в молодих людей. Одним із варіантів хірургічного лікування цієї патології вважають септальну міоектомію, яка була золотим стандартом лікування таких хворих протягом десятиліть. Незважаючи на це, хірургічне лікування призначене для молодих пацієнтів з низьким ризиком післяопераційних ускладнень, в той час як пацієнти із супутніми захворюваннями і вищим операційним ризиком потребують альтернативного лікування. На сьогодні алкогольну септальну абляцію визнано ефективним, малоінвазивним методом лікування гіпертрофічної обструктивної кардіоміопатії в пацієнтів з градієнтом вихідного тракту лівого шлуночка ≥ 50 мм рт. ст. У статті представлено досвід використання алкогольної септальної абляції в 57 пацієнтів із обструкцією вихідного тракту лівого шлуночка.

Ключові слова: алкогольна септальна абляція, гіпертрофічна кардіоміопатія, обструкція вихідного тракту лівого шлуночка.


Результаты алкогольной септальный абляции в лечении гипертрофической кардиомиопатии

Б.М. Тодуров, Г.И. Ковтун, А.В. Хохлов, О.В. Пантази, А.О. Шпачук, А.Ю. Мельник, А.А. Максаков, А.С. Бацюн 

ГУ «Институт сердца МЗ Украины», Киев

Гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия является относительно распространенным заболеванием и одной из наиболее частых причин внезапной сердечной смерти у молодых людей. Среди вариантов хирургического лечения данной патологии следует выделить септальную миоэктомию, которая была золотым стандартом в течение десятилетий. Однако, несмотря на это, хирургическое лечение предназначено для молодых пациентов с низким риском послеоперационных осложнений, в то время как пациенты с сопутствующими заболеваниями и более высоким операционным риском требуют альтернативного лечения. На сегодняшний день алкогольная септальная абляция считается эффективным и малоинвазивным методом лечения гипертрофической кардиомиопатии у пациентов с градиентом выходного тракта левого желудочка ≥ 50 мм рт. ст. В статье представлен опыт использования алкогольной септальной абляции у 57 пациентов с обструкцией выходного тракта левого желудочка.

Ключевые слова: алкогольная септальная абляция, гипертрофическая кардиомиопатия, обструкция выходного тракта левого желудочка.

[PDF] [Література]