Технології діагностики та лікування

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2020.3.2125 

Випадок пластики мітрального клапана після ортотопічної трансплантації серця

Б.М. Тодуров 1, 2, Г.І. Ковтун 1, О.О. Самчук 3, 4, С.О. Шелудько 1, І.М. Кузьмич 1, О.М. Дружина 1, 2, Г.Ю. Мельник 1 

1 ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ
2 Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ
3 КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова»
4 Ковельська центральна районна лікарня

Сьогодні трансплантація серця є золотим стандартом лікування хронічної серцевої недостатності. Незважаючи на постійне вдосконалення техніки цієї операції і появу нових протоколів імуносупресивної терапії, однією з основних проблем розвитку трансплантації серця в Україні є обмежений донорський пул. У статті представлено клінічний випадок успішної ортотопічної трансплантації серця з наступною пластикою мітрального клапана в ранній післяопераційний період. Наш досвід показує, що пластика мітрального клапана після ортотопічної трансплантації серця має добрі середньострокові результати, і такий тип втручань потенційно може розширити донорський пул, збільшуючи кількість трансплантацій серця.

Ключові слова: хронічна серцева недостатність, трансплантація серця, пластика мітрального клапана.


Случай пластики митрального клапана после ортотопической трансплантации сердца

Б.М. Тодуров 1, 2, Г.И. Ковтун 1, О.О.Самчук 3, 4, С.А. Шелудько 1,­­­­­­ И.Н. Кузьмич 1, А.Н. Дружина 1, 2, А.Ю. Мельник 1

1 ГУ «Институт сердца МЗ Украины», Киев
2 Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев
3 КНП «Клиническая больница скорой медицинской помощи г. Львова»
4 Ковельская центральная районная больница

Сегодня трансплантация сердца является золотым стандартом лечения хронической сердечной недостаточности. Несмотря на постоянное совершенствование техники данной операции и появление новых протоколов иммуносупрессивной терапии, одной из основных проблем развития трансплантации сердца в Украине является ограниченный донорский пул. В статье представлен клинический случай успешной ортотопической трансплантации сердца с последующей пластикой митрального клапана в ранний послеоперационный период. Наш опыт показывает, что пластика митрального клапана после ортотопической трансплантации сердца имеет хорошие среднесрочные результаты, и такой тип вмешательств потенциально может расширить донорский пул, увеличивая количество трансплантаций сердца.

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, трансплантация сердца, пластика митрального клапана.

[PDF] [Література]