Новини кардіології та кардіохірургії

Ведення пацієнтів із безсимптомними аритміями: консенсус Європейської асоціації серцевого ритму (EHRA), ухвалений Асоціацією з вивчення серцевої недостатності (HFA), Товариством серцевого ритму (HRS), Азійсько-Тихоокеанським товариством серцевого ритму (APHRS), Товариством серцевих аритмій Південної Африки (CASSA) та Латиноамериканським товариством серцевого ритму (LAHRS)

D.O. Arnar (Ісландія), G.H. Mairesse (Бельгія), G. Boriani (Італія), H. Calkins (США), A. Chin (Південна Африка), A. Coats (Велика Британія), J.-C. Deharo (Франція), J.H. Svendsen (Данія), H. Heidbüchel (Бельгія), R. Isa (Чилі), J.M. Kalman (Австралія), D.A. Lane (Велика Британія), R. Louw (Південна Африка), G.Y.H. Lip (Велика Британія, Данія), P. Maury (Франція), T. Potpara (Сербія), F. Sacher (Франція), P. Sanders (Австралія), N. Varma (США), L. Fauchier (Франція)

В огляді наведені основні положення консенсусного документа Європейської асоціації ритму серця (EHRA) щодо ведення пацієнтів із безсимптомними аритміями. Зосереджено увагу на підходах до стратифікації ризику та напрямах медикаментозного і немедикаментозного лікування таких пацієнтів, з урахуванням наявних доказових даних.

Ключові слова: консенсус, безсимптомні аритмії.


Ведение пациентов с бессимптомными аритмиями: консенсус Европейской ассоциации сердечного ритма (EHRA), принятый Ассоциацией по изучению сердечной недостаточности (HFA), Обществом сердечного ритма (HRS), Азиатско-Тихоокеанским обществом сердечного ритма (APHRS), Обществом сердечных аритмий Южной Африки (CASSA) и Латиноамериканским обществом сердечного ритма (LAHRS)

D.O. Arnar (Iceland, Chair), G.H. Mairesse (Belgium, Co-Chair), G. Boriani (Italy), H. Calkins (USA, HRS representative), A. Chin (South Africa, CASSA representative), A. Coats (United Kingdom, HFA representative), J.-C. Deharo (France), J.H. Svendsen (Denmark), H. Heidbüchel (Belgium), R. Isa (Chile, LAHRS representative), J.M. Kalman (Australia, APHRS representative), D.A. Lane (United Kingdom), R. Louw (South Africa, CASSA representative), G.Y.H. Lip (United Kingdom, Denmark), P. Maury (France), T. Potpara (Serbia), F. Sacher (France), P. Sanders (Australia, APHRS representative), N. Varma (USA, HRS representative), L. Fauchier (France)

В обзоре приведены основные положения консенсусного документа Европейской ассоциации ритма сердца (EHRA) по ведению пациентов с бессимптомными аритмиями. Сосредоточено внимание на подходах к стратификации риска и направлениях медикаментозного и немедикаментозного лечения таких пациентов, с учетом существующих доказательных данных.

Ключевые слова: консенсус, бессимптомные аритмии.

[PDF] [Література]