Форуми

Третя міжнародна конференція «Реконструктивна хірургія серця»: дводенний майданчик світової кардіохірургії

Підготували Ілля Леошко, Віталій Демянчук

24–25 жовтня 2019 року в Києві пройшла Третя міжнародна конференція «Реконструктивна хірургія серця», в якій взяли участь провідні кардіохірурги світу. Близько тридцяти фахівців із США, Канади, Японії та країн Євросоюзу обмінювалися досвідом зі своїми українськими колегами і визначали нові тенденції розвитку серцево-судинної хірургії. Конференція стала визначною подією як для вітчизняної, так і для міжнародної медичної спільноти, надала можливість її учасникам дізнатися про новітні тенденції та процеси на арені кардіоторакальної хірургії, долучитися до дискусій та передових лекцій провідних світових хірургів і вчених із Північної Америки, Японії та Європи. Організаторами заходу виступили ДУ «Інститут серця МОЗ України», Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Всеукраїнська асоціація фахівців з кардіоторакальної, ендоваскулярної хірургії та трансплантології і Фонд Калангоса. Дводенна програма заходу була спеціально розроблена для хірургів, кардіологів, анестезіологів, спеціалістів з рентгенендоваскулярних методів діагностики і лікування, фахівців із функціональної діагностики, перфузіологів, ординаторів та стажерів, які цікавляться серцевою хірургією і трансплантологією. Спеціальна секція конференції була присвячена дитячій кардіохірургії. Конференція стала унікальним майданчиком з обміну знаннями та кардіохірургічним досвідом.

Ключові слова: вади серця, аортокоронарне шунтування, коарктація аорти, аневризма висхідної аорти, операція David.


Третья международная конференция «Реконструктивная хирургия сердца»: двухдневная площадка мировой кардиохирургии

Подготовили Илья Леошко, Виталий Демянчук

24–25 октября 2019 году в Киеве прошла Третья международная конференция «Реконструктивная хирургия сердца», в которой приняли участие ведущие кардиохирурги мира. Около тридцати специалистов из США, Канады, Японии и стран Евросоюза обменивались опытом со своими украинскими коллегами и определяли новые тенденции развития сердечно-сосудистой хирургии. Конференция стала важным событием как для отечественной, так и для международной медицинской общественности, предоставила возможность ее участникам узнать о новейших тенденциях и процессах на арене кардиоторакальной хирургии, приобщиться к дискуссиям и передовым лекциям ведущих мировых хирургов и ученых из Северной Америки, Японии и Европы. Организаторами мероприятия выступили ГУ «Институт сердца МЗ Украины», Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, Всеукраинская ассоциация специалистов по кардиоторакальной, эндоваскулярной хирургии и трансплантологии и Фонд Калангоса. Двухдневная программа мероприятия была специально разработана для хирургов, кардиологов, анестезиологов, специалистов по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения, специалистов по функциональной диагностике, перфузиологов, ординаторов и стажеров, которые интересуются сердечной хирургией и трансплантологией. Специальная секция конференции была посвящена детской кардиохирургии. Конференция стала уникальной площадкой по обмену знаниями и кардиохирургическим опытом.

Ключевые слова: пороки сердца, аортокоронарное шунтирование, коарктация аорты, аневризма восходящей аорты, операция David.

[PDF]