№ 4 (27) 2019

Тема номера:

Природжені вади серця та аритмії

 

  • Огляди
  • Оригінальні дослідження
  • Випадок із практики
  • Новини кардіології та кардіохірургії
  • Форуми   

 

 

Огляди

_____________________________________________________________________________________________

 ¤  Медикаментозна підготовка пацієнтів до хірургічної реваскуляризації міокарда

     І.В. Шклянка, О.Й. Жарінов, О.А. Єпанчінцева, Б.М. Тодуров

Детальніше...

 

Оригінальні дослідження

_____________________________________________________________________________________________

 ¤  Стан внутрішньосерцевої та центральної гемодинаміки в пацієнтів з недостатністю мітрального клапана при хірургічній корекції з кардіопротекцією шляхом електричної фібриляції та інтермітивних перетискань аорти

     Б.М. Тодуров, Ю.О. Харенко, М.В. Хартанович, В.Б. Дем’янчук, І.Ю. Мокрик

Детальніше...

 

_____________________________________________________________________________________________

 ¤  Мультимодальна малоопіоїдна анестезія як чинник зниження активації прозапальної відповіді при кардіохірургічних втручаннях

     С.Р. Маруняк, О.А. Лоскутов, О.М. Дружина, І.Р. Малиш, В.Г. Колесников, Н.В. Коротчук

Детальніше...

 

Випадок із практики

_____________________________________________________________________________________________

 ¤  Хірургічне лікування коарктації аорти в новонародженої дитини з масою тіла 800 грамів

     Б.М. Тодуров, В.Г. Карпенко, В.Ю. Вашкеба, В.В. Сакалов, О.А. Ласточкіна, І.В. Галамай, В.Б. Демянчук

Детальніше...

 

Новини кардіології та кардіохірургії

_____________________________________________________________________________________________

 ¤  Аритмії в пацієнтів з природженими вадами серця: позиційний документ Європейської асоціації серцевого ритму (EHRA), Європейської асоціації фахівців із дитячої кардіології і природжених вад серця (AEPC) та Робочої групи з природжених вад серця в дорослих Європейського товариства кардіологів (ESC), ухвалений Товариством серцевого ритму (HRS), Товариством фахівців з електрофізіології в педіатрії і при природжених вадах серця (PACES), Азійсько-Тихоокеанським товариством серцевого ритму (APHRS) та Латиноамериканським товариством фахівців з електрофізіології і кардіостимуляції (SOLAECE)

     Hernández-Madrid A., Paul T., Abrams D., Aziz P.F., Blom N.A., Chen J., Chessa M., Combes N., Dagres N., Diller G., Ernst S., Giamberti A., Hebe J., Janousek J., Kriebel T., Moltedo J., Moreno J., Peinado R., Pison L., Rosenthal E., Skinner J.R., Zeppenfeld K.

Детальніше...

 

Форуми

_____________________________________________________________________________________________

 ¤  Третя міжнародна конференція «Реконструктивна хірургія серця»: дводенний майданчик світової кардіохірургії

     Підготували Ілля Леошко, Віталій Демянчук

Детальніше...