Форуми

II Науково-практична конференція «Венозний тромбоемболізм – новітні підходи діагностики та лікування»

Підготувала Л.О. Ткаченко 

13 вересня 2018 року на базі ДУ «Інститут серця МОЗ України» відбулася II Науково-практична конференція Всеукраїнської асоціації фахівців з кардіоторакальної, ендоваскулярної хірургії та трансплантології і Всеукраїнської асоціації фахівців з аритмології і електрофізіології серця «Венозний тромбоемболізм – новітні підходи діагностики та лікування». Для участі в конференції зареєструвалися більше 140 кардіологів, терапевтів, судинних хірургів, лікарів з функціональної діагностики та інших суміжних спеціальностей з різних регіонів України, у тому числі слухачі кафедр кардіохірургії, рентгенендоваскулярних і екстракорпоральних технологій, функціональної діагностики, анестезіології та інтенсивної терапії, а також лікарі-інтерни кафедр Національної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Ідея конференції полягала в обговоренні сучасних рекомендацій з діагностики та лікування венозних тромбозів, тромбоемболії легеневої артерії, а також хронічної тромбоемболічної легеневої гіпертензії.

Ключові слова: венозний тромбоемболізм, тромбоемболія легеневої артерії, хронічна тромбоемболічна легенева гіпертензія.


II Научно-практическая конференция «Венозный тромбоэмболизм – новые подходы диагностики и лечения»

Подготовила Л.О. Ткаченко

13 сентября 2018 на базе ГУ «Институт сердца МЗ Украины» состоялась II Научно-практическая конференция Всеукраинской ассоциации специалистов по кардиоторакальной, эндоваскулярной хирургии и трансплантологии и Всеукраинской ассоциации специалистов по аритмологии и электрофизиологии сердца «Венозный тромбоэмболизм – новые подходы диагностики и лечения». Для участия в конференции зарегистрировались более 140 кардиологов, терапевтов, сосудистых хирургов, врачей функциональной диагностики и других смежных специальностей из разных регионов Украины, в том числе слушатели кафедр кардиохирургии, рентгенэндоваскулярных и экстракорпоральных технологий, функциональной диагностики, анестезиологии и интенсивной терапии, а также врачи интернов кафедр Национальной академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. Идея конференции заключалась в обсуждении современных рекомендаций по диагностике и лечению венозных тромбозов, тромбоэмболии легочной артерии, а также хронической тромбоэмболической легочной гипертензии.

Ключевые слова: венозный тромбоэмболизм, тромбоэмболия легочной артерии, хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия. 

[PDF]  [Зміст журналу]