Практичні настанови

Інфаркт міокарда зі стійкою елевацією сегмента ST: питання маршрутизації, вибір стратегії реперфузії, роль тромболітичної терапії (за матеріалами оновлених рекомендацій Європейського товариства кардіологів 2017 року)

Підготував К.О. Міхалєв 

У статті представлено стислий огляд рекомендацій Європейського товариства кардіологів 2017 р. щодо ключових принципів ведення пацієнтів з гострим інфарктом міокарда зі стійкою елевацією сегмента ST. Основну увагу приділено таким питанням: маршрутизація пацієнтів і часові затримки на різних етапах надання медичної домоги; вибір стратегії реперфузійної терапії; рекомендації щодо проведення тромболітичної терапії та особливості її застосування.

Ключові слова: інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST, черезшкірне коронарне втручання, реперфузія, тромболітична терапія.


Инфаркт миокарда со стойкой элевацией сегмента ST: вопросы маршрутизации, выбор стратегии реперфузии, роль тромболитической терапии (по материалам обновленных рекомендаций Европейского общества кардиологов 2017 года)

Подготовил К.А. Михалев

В статье представлен краткий обзор рекомендаций Европейского общества кардиологов 2017 г. по ключевым принципам ведения пациентов с острым инфарктом миокарда с устойчивой элевацией сегмента ST. Основное внимание уделено следующим вопросам: маршрутизация пациентов и временные задержки на различных этапах оказания медицинской помощи; выбор стратегии реперфузионной терапии; рекомендации по проведению тромболитической терапии и особенности ее применения.

Ключевые слова: инфаркт миокарда с элевацией сегмента ST, чрескожное коронарное вмешательство, реперфузия, тромболитическая терапия.

 

[PDF] [Література]