№ 4 (23) 2018

Тема номера:

Лікування STEMI

 

  • Оригінальні дослідження
  • Технології діагностики і лікування
  • Випадок із практики
  • Практичні настанови
  • Форуми   

 

 

Оригінальні дослідження

_____________________________________________________________________________________________

 ¤  Предиктори виникнення пізніх ускладнень після аортокоронарного шунтування в пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця

     І.В. Шклянка, О.Й. Жарінов, К.О. Міхалєв, О.А. Єпанчінцева, Б.М. Тодуров

Детальніше...

 

_____________________________________________________________________________________________

 ¤  Зв’язок індексу маси тіла з виникненням післяопераційної фібриляції передсердь

    A.C. Iliescu, F.C. Corciova, I. Achitei, M. Floria, G. Tinica

Детальніше...

 

_____________________________________________________________________________________________

 ¤  Режим перфузії як фактор виникнення когнітивної дисфункціїу хворих, які перенесли аортокоронарне шунтування в умовах штучного кровообігу

     С.М. Судакевич, О.А. Лоскутов, І.П. Шлапак, В.В. Бабенко, Б.М. Тодуров

Детальніше...

 

Технології діагностики і лікування

_____________________________________________________________________________________________

 ¤  Проміжні результати лікування стенозу аортального клапана методом ультразвукового декальцинування

     Б.М. Тодуров, А.В. Марковець, В.О. Шевченко, В.В. Погребняк, В.Г. Колесников, О.М. Фурса, Д.В. Сіра, М.В. Хартанович, В.Б. Демянчук 

Детальніше...

 

Випадок із практики

_____________________________________________________________________________________________

 ¤  Рідкісний випадок рецидивного поліхондриту з ураженням аортального клапана

     Н.В. Бортняк, О.А. Єпанчінцева, Г.І. Ковтун, С.І. Дорофєєва, О.С. Чумак, Г.М. Прус, О.І. Жарінов, Б.М. Тодуров

Детальніше...

 

_____________________________________________________________________________________________

 ¤  Досвід імплантації лівошлуночкового електрода для ресинхронізаційної терапії із застосуванням пункції міжшлуночкової перегородки в пацієнта із серцевою недостатністю

     Б.Б. Кравчук, Ю.І. Карпенко, М.М. Петканич, О.З. Парацій, А.В. Якушев, Р.Г. Малярчук, В.В. Шаповалова, М.М. Сичик

Детальніше...

 

Практичні настанови

_____________________________________________________________________________________________

 ¤  Інфаркт міокарда зі стійкою елевацією сегмента ST: питання маршрутизації, вибір стратегії реперфузії, роль тромболітичної терапії (за матеріалами оновлених рекомендацій Європейського товариства кардіологів 2017 року)

     Підготував К.О. Міхалєв 

Детальніше...

 

Форуми

_____________________________________________________________________________________________

 ¤  IV науково-практична конференція «Мультидисциплінарні аспекти серцево-судинної патології»: огляд матеріалів

     Підготував Дмитро Молчанов

Детальніше...

  

_____________________________________________________________________________________________

 ¤  II Науково-практична конференція «Венозний тромбоемболізм – новітні підходи діагностики та лікування»

     Підготувала Л.О. Ткаченко 

Детальніше...