Форуми

Міждисциплінарні питання в кардіології: огляд матеріалів конференції

Підготував Дмитро Молчанов

3 жовтня на базі ДУ «Інститут серця МОЗ України» відбулася науково-практична конференція «Міждисциплінарні питання в кардіології», організована спільно з Національною медичною академією післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. У програму заходу увійшли доповіді з актуальних питань кардіології, ревматології, нефрології, дієтології, в яких розкривалися сучасні підходи до лікування і профілактики серцево-судинної патології та коморбідних станів. У рамках заходу також відбувся міждисциплінарний розгляд проблеми безсимптомної гіперурикемії.

Ключові слова: серцево-судинна патологія, коморбідність.


Междисциплинарные вопросы в кардиологии: обзор материалов конференции

Подготовил Дмитрий Молчанов

3 октября на базе ГУ «Институт сердца МЗ Украины» состоялась научно-практическая конференция «Междисциплинарные вопросы в кардиологии», организованная совместно с Национальной медицинской академией последипломного образования им. П.Л. Шупика. В программу мероприятия вошли доклады по актуальным вопросам кардиологии, ревматологии, нефрологии, диетологии, в которых раскрывались современные подходы к лечению и профилактике сердечно-сосудистой патологии и коморбидных состояний. В рамках мероприятия также состоялся междисциплинарное рассмотрение проблемы бессимптомной гиперурикемии.

Ключевые словасердечно-сосудистая патология, коморбидность.

 

[PDF]