Новини кардіології та кардіохірургії

Огляд рекомендацій Американської асоціації серця / Американської колегії кардіологів 2017 року щодо ведення пацієнтів з клапанною хворобою серця

М.Т. Ватутін 1, 2, Г.С. Смирнова 1, 2, Г.Г. Тарадін 1, 2, Ю.П. Гриценко 1, К.С. Гасендич 1

1 Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
2 ДУ «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМН України», Донецьк

У червні 2017 року в журналі «Сirculation» були опубліковані оновлені рекомендації Американської асоціації серця та Американської колегії кардіологів (АНА / АСС) з ведення пацієнтів з клапанною хворобою серця. Основні положення цих настанов викладено в цьому повідомленні. Слід підкреслити, що рекомендації, написані провідними фахівцями США в цій галузі, викладені чітко і ясно, з використанням великої кількості таблиць і рисунків, що, безсумнівно, зробить їх настільним керівництвом до дії для більшості лікарів-практиків протягом найближчих кількох років. Як завжди, при розробленні подібних рекомендацій автори керувалися доказовою методологією з використанням класів рекомендацій і рівнів доказів.

Ключові слова: клапанна хвороба серця, рекомендації.


Обзор рекомендаций Американской ассоциации сердца / Американской коллегии кардиологов 2017 года по ведению пациентов с клапанной болезнью сердца

Н.Т. Ватутин 1, 2, А.С. Смирнова 1, 2, Г.Г. Тарадин 1, 2, Ю.П. Гриценко 1, Е.С. Гасендич 1

1 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
2 ГУ «Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака НАМН Украины», Донецк

В июне 2017 года в журнале «Сirculation» были опубликованы обновленные рекомендации Американской ассоциации сердца и Американского колледжа кардиологов (АНА/АСС) по ведению пациентов с клапанной болезнью сердца. Основные положения этого руководства изложены в данном сообщении. Следует подчеркнуть, что рекомендации, написанные ведущими специалистами США в этой области, изложены четко и ясно, с использованием множества таблиц и рисунков, что, несомненно, сделает их настольным руководством к действию для большинства практикующих врачей в течение ближайших нескольких лет. Как обычно, при создании подобных рекомендаций авторы руководствовались доказательной методологией с использованием классов рекомендаций и уровней доказательности.

Ключевые слова: клапанная болезнь сердца, рекомендации.

 

[PDF] [Література]