Випадок із практики

Лімфома Беркітта з ураженням правих відділів серця. Випадок із практики

Р.М. Вітовський 1,2, В.П. Захарова ², О.А. Лозовий ², В.В. Ісаєнко ¹, О.А. Піщурін ¹

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Київ
² ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України», Київ

Лімфома Беркітта як первинна злоякісна пухлина серця трапляється дуже рідко. До моменту встановлення діагнозу в пацієнтів вже розвиваються регіональні або віддалені метастази, що значно погіршує їх клінічний стан і прогноз хірургічного лікування. Госпітальна летальність хворих зі злоякісними новоутвореннями становить 25–50 %. У статті наведено незвичайний випадок ураження серця лімфомою Беркітта в чоловіка віком 27 років. Описано спроби застосування різних способів діагностики для визначення характеру новоутворення та подальші методи лікування з позитивним віддаленим результатом.

Ключові слова: пухлини серця, лімфома Беркітта, хірургічне лікування, віддалені результати.


Лимфома Беркитта, поражающая правые отделы сердца. Случай из практики

Р.М. Витовский 1, 2, В.П. Захарова ², А.А. Лозовой ², В.В. Исаенко ¹, А.А. Пищурин 1

Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, Киев
² ГУ «Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова НАМН Украины», Киев

Лимфома Беркитта как первичная злокачественная опухоль сердца встречается крайне редко. К моменту постановки данного диагноза у пациентов уже имеются регионарные или отдаленные метастазы, что значительно ухудшает их клиническое состояние и прогноз хирургического лечения. Госпитальная летальность больных со злокачественными новообразованиями составляет 25–50 %. В статье описан необычный случай поражения сердца лимфомой Беркитта у мужчины в возрасте 27 лет. Представлены попытки применения различных способов диагностики для определения характера новообразования и последующие методы лечения с положительным отдаленным результатом.

Ключевые слова: опухоли сердца, лимфома Беркитта, хирургическое лечение, отдаленные результаты.

 

[PDF] [Література]