Технології діагностики та лікування

Мітральна недостатність: оцінювання методом черезстравохідної ехокардіографії

В.І. Павлюк, Т.І. Короташ, Л.В. Поваляшко, О.А. Мишаківський

Львівська обласна клінічна лікарня

У статті проаналізовано етіологію та механізми мітральної недостатності, докладно описано особливості застосування  методу черезстравохідної ехокардіографії для її оцінювання. Зроблено акцент на можливостях інтраопераційної оцінки мітральної недостатності. Черезстравохідна ехокардіографія дає змогу отримати відповідь на питання щодо тяжкості мітральної недостатності, локалізації ураження на мітральному клапані, можливості здійснення хірургічної корекції мітрального клапана.

Ключові слова: черезстравохідна ехокардіографія, мітральна недостатність, етіологія, механізми.


Митральная недостаточность: оценка методом чреспищеводной эхокардиографии

В.И. Павлюк, Т.И. Короташ, Л.В. Поваляшко, А.А. Мышакивский

Львовская областная клиническая больница

В статье проанализированы этиология и механизмы митральной недостаточности, особенности применения метода чреспищеводной эхокардиографии для ее оценки. Сделан акцент на возможностях интраоперационной оценки митральной недостаточности. Чреспищеводная эхокардиография позволяет получить ответ на вопрос о тяжести митральной недостаточности, локализации поражения на митральном клапане, о возможности осуществления хирургической коррекции митрального клапана.

Ключевые слова: чреспищеводная эхокардиография, митральная недостаточность, этиология, механизмы.

 

[PDF] [Література]