Практичні настанови

Огляд рекомендацій Європейського товариства кардіологів щодо ведення інфекційного ендокардиту в пацієнтів з імплантованими внутрішньосерцевими пристроями

Л М.Т. Ватутін 1, 2, А.М. Шевельок 1, 2, Є.В. Картамишева 1, А.О. Тараторіна 2, К.С. Гасендич 1, Є.В. Єщенко 1, Ю.П. Гриценко 1, О.К. Ставинська 2

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
ДУ «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМН України», Донецьк 

Представлено огляд рекомендацій щодо ведення пацієнтів з інфекційним ендокардитом. Висвітлено питання діагностики, медикаментозного і хірургічного лікування інфекційного ендокардиту в пацієнтів з ім­­­плантованими внутрішньосерцевими пристроями та протезованими клапанами, проведення профілактики і призначення антикоагулянтної терапії.

Ключові слова: інфекційний ендокардит, імплантовані внутрішньосерцеві пристрої, лікування, профілактика. 


Обзор рекомендаций Европейского общества кардиологов по ведению инфекционного эндокардита у пациентов
с имплантированными внутрисердечными устройствами

Н.Т. Ватутин 1, 2, А.Н. Шевелёк 1, 2, Е.В. Картамышева 1, А.А. Тараторина 2, Е.С. Гасендич 1, Е.В. Ещенко 1, Ю.П. Гриценко 1, А.К. Ставинская 2 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
 2 ГУ «Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака НАМН Украины», Донецк

Представлен обзор рекомендаций по ведению пациентов с инфекционным эндокардитом. Освещены вопросы диагностики, медикаментозного и хирургического лечения инфекционного эндокардита у больных с имплантированными внутрисердечными устройствами и протезированными клапанами, проведения профилактики и назначения антикоагулянтной терапии.

Ключевые слова:  инфекционный эндокардит, имплантированные внутрисердечные устройства, лечение, профилактика.

[PDF] [Література]