Тенології діагностики та лікування

Гіпертрофічна кардіоміопатія із середньошлуночковою обструкцією та верхівковою аневризмою

Н.Д. Орищин 1, 2, Ю.А. Іванів 2, Ю.Г. Кияк 2, С.С. Павлик 1, В.С. Мороз 1, Д.І. Беш 1, 2, І.М. Бігун 1

1 Львівський обласний кардіологічний центр
2 Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

У статті описано випадок діагностики та хірургічного лікування апікальної аневризми лівого шлуночка внаслідок гіпертрофічної кардіоміопатії із середньошлуночковою обструкцією. Ехокардіографія була методом виявлення аневризми та середньошлуночкової обструкції, комп’ютерна томографія серця дозволила деталізувати анатомічні особливості аневризми. При коронарографії не виявили обструктивного ураження вінцевих артерій. Враховуючи особливості перебігу (множинні ішемічні мозкові вогнища ймовірно емболічного генезу), пацієнту виконали резекцію аневризми та лінійну пластику лівого шлуночка. Електронна мікроскопія біоптату міокарда підтвердила діагноз гіпертрофічної кардіоміопатії як причини аневризми.

Ключові слова: апікальна аневризма, ехокардіографія, гіпертрофічна кардіоміопатія, середньошлуночкова обструкція.


Гипертрофическая кардиомиопатия со среднежелудочковой обструкцией и апикальной аневризмой

Н.Д. Орыщин 1, 2, Ю.А. Иванив 2, Ю.Г. Кыяк 2, С.С. Павлык 1, В.С. Мороз 1, Д.И. Беш 1, 2, И.М. Бигун 1

1 Львовский областной кардиологический центр
2 Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого

В статье описан случай диагностики и хирургического лечения апикальной аневризмы левого желудочка вследствие гипертрофической кардиомиопатии со среднежелудочковой обструкцией. Эхокардиография была методом диагностики аневризмы и среднежелудочковой обструкции, компьютерная томография позволила детализировать анатомические особенности аневризмы. При коронарографии не выявили обструктивного поражения венечных артерий. Учитывая особенности клиники (множественные ишемические мозговые очаги), пациенту выполнили резекцию аневризмы и линейную пластику левого желудочка. Электронная микроскопия биоптата подтвердила диагноз гипертрофической кардиомиопатии как причины аневризмы.

Ключевые слова: апикальная аневризма, эхокардиография, гипертрофическая кардиомиопатия, среднежелудочковая обструкция.

[PDF] [Література]