Форуми

Конференція «Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб»

Підготувала Людмила Онищук 

У червні 2020 р. кафедра функціональної діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика та Інститут серця МОЗ України провели в онлайн-форматі VIII реєстрову науково-практичну конференцію «Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб». Для участі в заході попередньо зареєструвалися понад 1200 лікарів з усіх областей України, зокрема завідувачі та представники профільних кафедр, експерти з функціональної діагностики тощо. Основна мета цієї наукової події полягала в ознайомленні практичних лікарів із сучасними можливостями методів функціональної діагностики, а також обговоренні стану підготовки методичних та нормативних документів цього напряму медицини.

Ключові слова: серцева недостатність, фібриляція передсердь, фракція викиду лівого шлуночка, аортальний стеноз, хвороба Фабрі, аритмогенна дисплазія правого шлуночка.


Конференция «Функциональная диагностика сердечно-сосудистых заболеваний»

Подготовила Людмила Онищук

В июне 2020 года кафедра функциональной диагностики Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика и Институт сердца МЗ Украины провели в онлайн-формате VIII регистрационную научно-практическую конференцию «Функциональная диагностика сердечно-сосудистых заболеваний». Для участия в мероприятии предварительно зарегистрировались более 1200 врачей из всех областей Украины, в частности заведующие и представители профильных кафедр, эксперты функциональной диагностики и др. Основная цель этой научной события заключалась в ознакомлении практических врачей с современными возможностями методов функциональной диагностики, а также обсуждении состояния подготовки методических и нормативных документов этого направления медицины.

Ключевые слова: сердечная недостаточность, фибрилляция предсердий, фракция выброса левого желудочка, аортальный стеноз, болезнь Фабри, аритмогенная дисплазия правого желудочка.

[PDF]