№ 3 (26) 2019

Тема номера:

Фракційний резерв кровоплину

   

 

 

Огляди

_____________________________________________________________________________________________

 ¤  Фракційний резерв кровоплину: сучасний стан проблеми

     А.В. Хохлов, М.В. Шиманко, М.В. Стан

Детальніше...

 

_____________________________________________________________________________________________

 ¤  Патогенетичні механізми розвитку рестенозу стентованих коронарних артерій та роль васкулоендотеліального фактора росту А

    М.П. Копиця, І.М. Кутя, І.Р. Вишневська

Детальніше...

 

Оригінальні дослідження

_____________________________________________________________________________________________

 ¤   Віддалені результати інвазивної та неінвазивної стратегій лікування в пацієнтів похилого віку з гострим коронарним синдромом

     Р.Р. Коморовський

Детальніше...

 

_____________________________________________________________________________________________

 ¤   Предиктори виникнення серцево-судинних подій у пацієнтів з тріпотінням передсердь при тривалому спостереженні

     А.В. Акер, У.П. Черняга-Ройко, Н.С. Павлик, О.Й. Жарінов

Детальніше...

 

Технології діагностики та лікування

_____________________________________________________________________________________________

 ¤   Тактика лікування ангіосаркоми лівого передсердя

     Р.М. Вітовський, В.В. Ісаєнко, Д.М. Дядюн, О.А. Піщурін, В.Ф. Оніщенко, Я.Р. Іванов, О.В. Купчинський

Детальніше...

 

Випадок із практики

_____________________________________________________________________________________________

 ¤   Випадок хірургічного лікування аневризми висхідного відділу та дуги аорти в пацієнтки з некласифікованим захворюванням сполучної тканини

     Б.М. Тодуров, А.Ю. Шкандала, О.В. Зеленчук, М.Ф. Ротарь, Н.С. Гноянко

Детальніше...

 

_____________________________________________________________________________________________

 ¤   Перший в Україні клінічний випадок імплантації лівошлуночкового електрода з активною фіксацією з метою кардіоресинхронізувальної терапії

     В.В. Бойко, С.В. Рибчинський, Д.О. Лопін, Д.Є. Волков

Детальніше...

 

_____________________________________________________________________________________________

 ¤   Пластика аневризми лівого шлуночка при малоінвазивному багатосудинному коронарному шунтуванні

     В.М. Дем’яненко, О.Д. Бабляк, Д.Є. Бабляк, О.С. Стогов, Є.А. Мельник, К.А. Ревенко, Л.В. Підгайна

Детальніше...

 

Форуми

_____________________________________________________________________________________________

 ¤   Дні аритмології в Києві: складні питання лікування хворих із порушенням ритму серця

     Підготувала Олександра Демецька

Детальніше...