Форуми

Функціональна діагностика XXI століття: можливості технологій, помножені на клінічне мислення

Підготував Дмитро Молчанов

15–16 березня ДУ «Інститут серця МОЗ України» (м. Київ) приймав учасників VI Науково-практичної конференції «Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб». Організаторами заходу традиційно виступили кафедра функціональної діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти (НМАПО) ім. П.Л. Шупика (м. Київ) та ДУ «Інститут серця МОЗ України». Цьогорічну конференцію приурочено до 100-річчя заснування НМАПО ім. П.Л. Шупика. Організатори доклали чимало зусиль, щоб матеріали конференції були цікавими та корисними як досвідченим лікарям функціональної діагностики, так і широкому колу кардіологів, терапевтів і сімейних лікарів. У рамках першого наукового засідання обговорювали питання ведення хворих зі шлуночковими, суправентрикулярними аритміями, профілактики раптової серцевої смерті, діагностичну роль ультразвукових методів і різних модальностей електрокардіографії.

Ключові слова: функціональна діагностика, серцево-судинні хвороби, ехокардіографія, електрокардіографія.


Функциональная диагностика XXI века: возможности технологий, помноженные на клиническое мышление

Подготовил Дмитрий Молчанов

15–16 марта ГУ «Институт сердца МЗ Украины» (г. Киев) принимал участников VI Научно-практической конференции «Функциональная диагностика сердечно-сосудистых заболеваний». Организаторами мероприятия традиционно выступили кафедра функциональной диагностики Национальной медицинской академии последипломного образования (НМАПО) им. П.Л. Шупика (г. Киев) и ГУ «Институт сердца МОЗ Украины». Конференция приурочена к 100-летию основания НМАПО им. П.Л. Шупика. Организаторы приложили немало усилий, чтобы материалы конференции были интересными и полезными как опытным врачам функциональной диагностики, так и широкому кругу кардиологов, терапевтов и семейных врачей. В рамках первого научного заседания обсуждались вопросы ведения больных с желудочковыми, суправентрикулярными аритмиями, профилактики внезапной сердечной смерти, диагностическая роль ультразвуковых методов и различных модальностей электрокардиографии.

Ключевые слова: функциональная диагностика, сердечно-сосудистые болезни, эхокардиография, электрокардиография.

 

[PDF]