Випадок із практики

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2018.3.4145

Випадок кавернозної гемангіоми з вогнищевою проліферацією ендотелію лівого передсердя

М.В. Войцехівська 1, І.В. Іркін 1, Г.Г. Прус 2, О.С. Чумак 2, В.О. Куць 1, М.В. Шиманко 2, Г.І. Дарвіш 2, О.Й. Жарінов 1

1 Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ 
2 ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ

У статті описано клінічний випадок кавернозної гемангіоми з вогнищевою проліферацією ендотелію лівого передсердя, виявленої в пацієнта зі скаргами на перебої в роботі серця та біль у грудній клітці стискаючого характеру, що виникає при фізичному навантаженні. Ехокардіографічно утвір серця нагадував міксому. Інтраопераційно макроскопічний препарат також не відрізнявся від міксоми гроноподібної. Мікроскопічно діагностовано кавернозну гемангіому. Отже, хоча ехокардіографія – це найдоступніший метод діагностики первинних пухлин серця, вона не є достовірно точною для встановлення діагнозу. При виявленні неівазивними методами візуалізації новоутворень серця, повинна залишатися настороженість про ймовірність не лише найбільш поширених утворень (міксом), а й більш рідкісних – гемангіоми, рабдоміоми, ліпоми, фіброми, а також саркоми.

Ключові слова: пухлини серця, гемангіома передсердя, діагностика.


Случай кавернозной гемангиомы с очаговой пролиферацией эндотелия левого предсердия

М.В. Войцеховская 1, И.В. Иркин 1, Г.Г. Прус 2, О.С. Чумак 2, В.А. Куць 1, М.В. Шиманко 2, Г.И. Дарвиш 2, О.И. Жаринов 1

1 Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев
2 ГУ «Институт сердца МЗ Украины», Киев

В статье описан клинический случай кавернозной гемангиомы с очаговой пролиферацией эндотелия левого предсердия, обнаруженной у пациента с жалобами на перебои в работе сердца и боль в грудной клетке сдавливающего характера, возникающую при физической нагрузке. Эхокардиографически образование напоминало миксому. Интраоперационно макроскопический препарат не отличался от миксомы гроздьевидной. Микроскопически новообразование оказалось кавернозной гемангиомой. Хотя эхокардиография остается наиболее доступным методом диагностики первичных опухолей сердца, она не является достоверно точной для установления диагноза. При выявлении неинвазивными методами визуализации новообразований сердца должна оставаться настороженость в отношении возможности наличия не только наиболее распространенных образований сердца (миксом), но и более редких – гемангиом, рабдомиом, липом, фибром, а также сарком.

Ключевые слова: опухоли сердца, гемангиома предсердия, диагностика.

 

[PDF] [Література]