№ 3 (22) 2018

Тема номера:

Синкопальні стани

 

  • Оригінальні дослідження
  • Випадок із практики
  • Новини кардіології та кардіохірургії
  • Форуми   

 

 

Оригінальні дослідження

_____________________________________________________________________________________________

 ¤  Критерії вибору методу реваскуляризації міокарда в пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця у клінічній практиці

     О.А. Єпанчінцева, О.Й. Жарінов, К.О. Міхалєв, А.В. Хохлов, Б.М. Тодуров

Детальніше...

 _____________________________________________________________________________________________

 ¤  Феномен невідновленого кровотоку та фактори ризику його виникнення в пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST після черезшкірного коронарного втручання

     В.Й. Целуйко, М.М. Дьолог, О.А. Леоненко

Детальніше...

 _____________________________________________________________________________________________

 ¤  Аналіз анатомо-фізіологічних особливостей правих відділів серця, що впливають на ефективність балонної вальвулопластики та підвищують ризик проведення повторних втручань, у дітей зі стенозом клапана легеневої артерії

     А.В. Максименко, Ю.Л. Кузьменко, А.А. Довгалюк, М.П. Радченко, О.О. Мотречко

Детальніше...

 

Випадок із практики

_____________________________________________________________________________________________

 ¤  Особливості клапанозбережного втручання при злоякісній пухлині правого шлуночка серця

     Р.М. Вітовський, В.В. Ісаєнко, О.А. Піщурін, В.Ф. Онищенко, І.В. Мартищенко, Д.М. Дядюн, В.В. Грабарчук 

Детальніше...

 

_____________________________________________________________________________________________

 ¤  Випадок кавернозної гемангіоми з вогнищевою проліферацією ендотелію лівого передсердя

     М.В. Войцехівська, І.В. Іркін, Г.Г. Прус, О.С. Чумак, В.О. Куць, М.В. Шиманко, Г.І. Дарвіш, О.Й. Жарінов

Детальніше...

 

Новини кардіології та кардіохірургії

_____________________________________________________________________________________________

 ¤  Огляд рекомендацій Американського товариства кардіологів / Американської асоціації серця / Товариства серцевого ритму 2017 року щодо ведення пацієнтів із синкопальними станами

     М.Т. Ватутін, Є.В. Склянна, І.А. Сологуб, М.М. Бондаренко

Детальніше...

 

Форуми

_____________________________________________________________________________________________

 ¤  Функціональна діагностика XXI століття: можливості технологій, помножені на клінічне мислення

     Підготував Дмитро Молчанов

Детальніше...