Форуми

Сучасні можливості функціональної діагностики в кардіологічній практиці

Підготував Дмитро Молчанов

 17 березня відбулася IV Науково-практична конференція «Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб», організована кафедрою функціональної діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.  Шупика та ДУ «Інститут серця МОЗ України». У конференції взяли участь понад 260 лікарів з більшості областей України. Конференцію відкрив генеральний директор ДУ «Інститут серця МОЗ України», член-кореспондент НАМН України, професор кафедри функціональної діагностики НМАПО ім. П.Л. Шупика Б.М. Тодуров. У першій частині конференції провідні вітчизняні фахівці представили доповіді, присвячені відомим, але недооціненим проблемам кардіології, а також клінічні випадки, які ілюструють роль функціональних методів у диференційній діагностиці коморбідної серцево-судинної патології.

Ключові слова: серцево-судинна патологія, ехокардіографія, електрокардіографія, електроенцефалографія. 


Современные возможности функциональной диагностики в кардиологической практике

Подготовил Дмитрий Молчанов

17 марта состоялась IV Научно-практическая конференция «Функциональная диагностика сердечно-сосудистых заболеваний», организованная кафедрой функциональной диагностики Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика и ГУ «Институт сердца МЗ Украины». В конференции приняли участие более 260 врачей из большинства областей Украины. Конференцию открыл генеральный директор ГУ «Институт сердца МОЗ Украины», член-корреспондент НАМН Украины, профессор кафедры функциональной диагностики НМАПО им. П.Л. Шупика Б.М. Тодуров. В первой части конференции ведущие отечественные специалисты представили доклады, посвященные известным, но недооцененным проблемам кардиологии, а также клинические случаи, иллюстрирующие роль функциональных методов в дифференциальной диагностике коморбидной сердечно-сосудистой патологии.

Ключевые слова: сердечно-сосудистая патология, эхокардиография, электрокардиография, электроэнцефалография.

 

[PDF]