Огляди
__________________________________________________________________________________
¤ Критерії відбору пацієнтів до реваскуляризації та інших видів хірургічної корекції
   при ішемічній кардіоміопатії

   Н.Д. Орищин

Детальніше...

Оригінальні дослідження
__________________________________________________________________________________
¤ Безпечність впливу на ритм серця трансплантації мононуклеарних стовбурових клітин
   пуповинної крові в пацієнтів із рефрактерною серцевою недостатністю

   О.Ю. Усенко, А.В. Якушев, О.В. Лісун, М.В. Костилєв, В.Ф. Оніщенко

Детальніше...

__________________________________________________________________________________
¤ Визначальні фактори якості життя пацієнтів з ішемічною кардіоміопатією,
   відібраних для реваскуляризаційних втручань

   Н.Б. Іванюк, О.Й. Жарінов, К.О. Міхалєв, О.А. Єпанчінцева, Б.М. Тодуров

Детальніше...

_________________________________________________________________________________
¤ Клініко-анамнестична характеристика хворих з клінічними виявами атеросклеротичного ураження артерій нижніх кінцівок залежно від поліморфізму Т(–786)С промотора гена ендотеліальної NO-синтази

  В.Й. Целуйко, Л.М. Яковлева, О.Д. Ярова

Детальніше...

Технології діагностики та лікування
__________________________________________________________________________________
¤ Динамічна реносцинтиграфія в кардіології та кардіохірургії
   В.Ю. Кундін, І.В. Новерко, А.Г. Мазур

Детальніше...

Практичні настанови
__________________________________________________________________________________
¤ Нове в рекомендаціях з проведення первинного черезшкірного коронарного втручання
   при інфаркті міокарда з елевацією сегмента SТ

   М.Т. Ватутін, Є.В. Єщенко, К.С. Гасендич, Ю.П. Гриценко

Детальніше...

Новини кардіології та кардіохірургії
__________________________________________________________________________________
¤ Ведення пацієнтів з гострою правошлуночковою недостатністю на сучасному етапі: положення Асоціації фахівців із серцевої недостатності та робочої групи з проблем легеневого кровообігу і функціонального стану правого шлуночка Європейського товариства кардіологів
   

Детальніше...

Форуми
__________________________________________________________________________________
¤ Сучасні можливості функціональної діагностики в кардіологічній практиці
   Підготував Дмитро Молчанов

Детальніше...