Форуми

Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб

Підготував Гліб Данін

У статті представлено інформацію про ІІ науково-практичну конференцію «Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб», проведену 21 березня 2014 р. у м. Києві Національною медичною академією післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України та ДУ «Інститут серця МОЗ України», на якій обговорювалися можливості сучасних методів функціональної діагностики в кардіології. Зокрема подано короткий виклад доповідей проф.
А.А. Іваніва (Львів), проф. О.Й. Жарінова (Київ), проф. В.К. Тащука (Чернівці), д. мед. н. Н.Ю. Осовської (Вінниця).

 

Функциональная диагностика сердечно-сосудистых заболеваний

Подготовил Глеб Данин

В статье представлена информация о II научно-практической конференции «Функциональная диагностика сердечно-сосудистых заболеваний», проведенной 21 марта 2014 в г. Киеве Национальной медицинской академией последипломного образования им. П.Л. Шупика МЗ Украины и ГУ «Институт сердца МЗ Украины», на которой обсуждались возможности современных методов функциональной диагностики в кардиологии. В частности кратко изложены доклады проф. А.А. Иванива (Львов), проф. О.И. Жаринова (Киев), проф. В.К. Тащука (Черновцы),
д. мед. н. Н.Ю. Осовской (Винница).

 

[PDF]