Випадок із практики

Діагностичні труднощі при інфекційному ендокардиті

М.Т. Ватутін1, Є.В. Єщенко1, О.І. Століка2

1 Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

2 ДУ «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМН України», Донецьк

Інфекційний ендокардит, як і раніше, асоціюється з труднощами його діагностики та лікування. У статті представлено клінічний випадок розвитку інфекційного ендокардиту в чоловіка віком 53 роки, описано етапи його діагностики та лікування.

Ключові слова: інфекційний ендокардит, діагностика.


Диагностические трудности при инфекционном эндокардите

Н.Т. Ватутин1, Е.В. Ещенко1, О.И. Столика2

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

2 ГУ «Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака НАМН Украины», Донецк

Инфекционный эндокардит по-прежнему ассоциируется с трудностями в его диагностике и лечении. В статье представлен клинический случай развития инфекционного эндокардита у мужчины в возрасте 53 года, описаны этапы его диагностики и лечения.

Ключевые слова: инфекционный эндокардит, диагностика

 

[PDF] [Література]