Форуми

Функціональна діагностика серцево-судинних захворювань

12 квітня в Київському міському центрі серця пройшла перша науково-практична конференція «Функціональна діагностика серцево-судинних захворювань», в якій взяли участь близько 300 лікарів з різних регіонів України. Захід організовано з метою обговорення шляхів оновлення нормативної бази в галузі функціональної діагностики в Україні, ознайомлення практичних лікарів з можливостями сучасних методів функціональної діагностики. Доповіді провідних українських фахівців були присвячені аспектам електрокардіографічної діагностики порушень ритму серця, амбулаторного моніторування електрокардіограми, навантажувальних тестів, ехокардіографії, ультразвукового дослідження судин, оцінки функції легень.

Ключові слова: функціональна діагностика, електрокардіографія, ехокардіографія, ультразвукове дослідження судин.


Функциональная диагностика сердечно-сосудистых заболеваний

12 апреля в Киевском городском центре сердца прошла первая научно-практическая конференция «Функциональная диагностика сердечно-сосудистых заболеваний», в которой приняли участие около 300 врачей из разных регионов Украины. Мероприятие организовано с целью обсуждения путей обновления нормативной базы в области функциональной диагностики в Украине, ознакомления практических врачей с возможностями современных методов функциональной диагностики. Доклады ведущих украинских специалистов были посвящены аспектам электрокардиографической диагностики нарушений ритма сердца, амбулаторного мониторирования электрокардиограммы, нагрузочных тестов, эхокардиографии, ультразвукового исследования сосудов, оценки функции легких.

Ключевые слова: функциональная диагностика, электрокардиография, эхокардиография, ультразвуковое исследование сосудов.

 

[PDF]