Новини кардіології та кардіохірургії

Альманах-2012: природжені вади серця. Результати вибраних досліджень, які визначають останні досягнення клінічної кардіології

M. Burch1, N. Dedieu2

1 Great Ormond Street Hospital, Лондон, Великобританія
2 Royal Brompton Hospital, Лондон, Великобританія

 Переклад к. мед. н. К.О. Міхалєва

Огляд висвітлює дані близько 100 останніх публікацій провідних періодичних видань щодо природжених вад серця. Альманах структурований за підзаголовками з урахуванням інтересів читача, проте не претендує на охоплення всіх аспектів природженої серцевої патології.

Ключові слова: природжені вади серця, дослідження.


Альманах-2012: врожденные пороки сердца. Результаты выбранных исследований, определяющих последние достижения клинической кардиологии

M. Burch1, N. Dedieu2

1 Great Ormond Street Hospital, Лондон, Великобритания
2 Royal Brompton Hospital, Лондон, Великобритания

Перевод к. мед. н. К.А. Михалева

В обзоре представлены данные около 100 последних публикаций ведущих периодических изданий, посвященных врожденным порокам сердца. Альманах структурирован подзаголовками с учетом интересов читателя, однако не претендует на освещение всех аспектов врожденной сердечной патологии

Ключевые слова: врожденные пороки сердца, исследования.

 

[PDF] [Література]