Візуалізація серця

Ехокардіографічні методи оцінки систолічної функції та функціональних резервів лівого шлуночка в пацієнтів з тяжкою мітральною недостатністю

В.І. Павлюк1, О.А. Мишаківський1, О.Й. Жарінов2

1 Львівський міжобласний кардіохірургічний центр
2 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Київ

Проаналізовано застосування сучасних ехокардіографічних методів оцінки систолічної функції і функціональних резервів лівого шлуночка в пацієнтів з тяжкою мітральною недостатністю. Представлено переваги і недоліки кожного з цих методів. Наведено дані основних досліджень, в яких оцінювали систолічну функцію лівого шлуночка в динаміці після хірургічної корекції мітрального клапана з приводу тяжкої мітральної недостатності.

Ключові слова: ехокардіографія, мітральна недостатність, систолічна функція лівого шлуночка, хірургічна корекція мітрального клапана.


Эхокардиографические методы оценки систолической функции и функциональных резервов левого желудочка у пациентов с тяжелой митральной недостаточностью

В.И. Павлюк1, А.А. Мишакивский1, О.И. Жаринов2

1 Львовский межрегиональный кардиохирургический центр
2 Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика МЗ Украины,
  Киев

Проанализировано применение современных эхокардиографических методов оценки систолической функции и функциональных резервов левого желудочка у пациентов с тяжелой митральной недостаточностью. Представлены преимущества и недостатки каждого из этих методов. Также приведены данные основных исследований, в которых оценивали систолическую функцию левого желудочка в динамике после хирургической коррекции митрального клапана по поводу тяжелой митральной недостаточности.

Ключевые слова: эхокардиография, митральная недостаточность, систолическая функция левого желудочка, хирургическая коррекция митрального клапана.

 

[PDF] [Література]